PL EN


2014 | 5 | 306 |
Article title

Reformy wspierające wzrost zatrudnienia na Węgrzech w latach 2010-2013

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest szczegółowe przedstawienie reform tworzących warunki dla wzrostu poziomu zatrudnienia, które zostały wprowadzone na Węgrzech w latach 2010-2013. Po zaprezentowaniu rezultatów wybranych przeprowadzonych dotychczas badań empirycznych oraz wynikających z nich rekomendacji dla kształtu polityki gospodarczej, zarysowano makroekonomiczny kontekst przeprowadzonych zmian. Następnie scharakteryzowano wprowadzone reformy z zakresu polityki rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, a także systemu podatkowego. W podsumowaniu, omówiono dotychczasowe efekty prowadzonej polityki oraz wypływające z nich wnioski.
Year
Volume
5
Issue
306
Physical description
Dates
published
2015-01-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-5-issue-306-article-196
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.