PL EN


2014 | 5 | 306 |
Article title

Prognozowanie cash flow w przedsiębiorstwach sektora innowacyjnego i tradycyjnego - analiza spółek notowanych na GPW w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorzy rozważają problematykę związaną z  możliwością prognozowania cash flow przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rentowności i wskaźników płynności.  Wskaźniki płynności wskazują na strategię zarządzania kapitałem pracującym, co powinno determinować poziom cash flow generowanego przez przedsiębiorstwo, a cykl konwersji gotówki jest nie tylko dynamiczną miarą płynności, wskazującą na szybkość odzyskiwania gotówki zainwestowanej w cykl obrotowy, ale również wskaźnik ten może określać efektywność działania jednostki, a to związane jest z jej rentownością. Te wszystkie aspekty zarządzania finansami na poziomie płynności i rentowności powinny być związane z przepływami finansowymi z działalności operacyjnej, które reprezentują z jednej strony zyskowność, a z drugiej płynność przedsiębiorstwa.  Autorzy w prezentowanym artykule weryfikują hipotezę, że wskaźniki płynności i rentowności są determinantami prognozowanego cash flow z działalności operacyjnej. Dodatkowo autorzy proponują podzielić niefinansowe spółki notowane na GPW na przedsiębiorstwa reprezentujące biznes innowacyjny i tradycyjny, aby zidentyfikować różnice w podejściu do zarządzania płynnością w obu grupach. Podział został dokonany w oparciu o wskaźnik wartości niematerialnych i prawnych do aktywów trwałych.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
306
Physical description
Dates
published
2015-01-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-5-issue-306-article-86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.