PL EN


2014 | 6 | 308 |
Article title

EFEKTYWNOŚĆ SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE JAKO NARZĘDZIA POLITYKI GOSPODARCZEJ: ANALIZA EMPIRYCZNA Z WYKORZYSTANIEM MODELI PANELOWYCH

Content
Title variants
EN
EFFECTIVENESS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLAND AS AN ECONOMIC POLICY TOOL: AN EMPIRICAL ANALYSIS USING SPATIAL PANEL MODELS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the context of increasing reliance on Special Economic Zones (SSE) in Poland the question of the efficiency of SSEs’ operations becomes vital, especially considering the costs of their functioning. This study evaluates the efficiency of SSE as a regional policy tool in Poland with the use of unique, firm-level dataset. The empirical analysis – based both on difference-in-difference analysis as well as panel data models points to positive impact of SSE on employment and capital in hosting poviats.
PL
W kontekście rosnącego wykorzystania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, które niesie za sobą koszty dla sektora finansów publicznych, istotne jest pytanie o efektywność tego narzędzia polityki gospodarczej. Dotychczasowe badania empiryczne nie udzielają odpowiedzi na to pytanie. Niniejszy artykuł ma na celu uzupełnienie tej luki i przeprowadzenie analizy wpływu SSE na wyniki gospodarcze powiatów w oparciu o unikatowy zbiór danych dotyczący działających działalności poszczególnych firm funkcjonujących w SSE w latach 2003-2012. Przeprowadzona analiza empiryczna wskazuje na pozytywny wpływ SSE na aktywność ekonomiczną powiatów. Wyniki analizy difference-in-difference sugerują, iż działanie SSE mogło przyczyniać się do poprawy warunków gospodarczych powiatów, w których funkcjonowały. Równocześnie analiza statystyk opisowych sugeruje, że wpływ funkcjonowania SSE na sytuację gospodarczą powiatów nie jest liniowy. Na pozytywny wpływ SSE wskazują również wyniki estymacji modeli panelowych: zatrudnienie i kapitał ulokowany w SSE przyczynia się do bardziej niż proporcjonalnego wzrostu liczby pracujących i środków trwałych w powiecie.
Year
Volume
6
Issue
308
Physical description
Dates
published
2015-05-18
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-6-issue-308-article-351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.