PL EN


2014 | 6 | 309 |
Article title

SPATIAL ANALYSIS OF HOUSING MARKET TRANSACTIONS IN SZCZECIN

Content
Title variants
PL
PRZESTRZENNA ANALIZA TRANSAKCJI NA SZCZECIŃSKIM RYNKU MIESZKANIOWYM
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Mimo kryzysu gospodarczego rynek mieszkaniowy pozostaje obszarem zainteresowań jego uczestników z uwagi na potrzeby jakie zaspokaja: bytowe, ale również inwestycyjne. Aktywne uczestnictwo na rynku wymaga przestrzennego badania tego rynku (cen oraz cech mieszkań). Celem badania jest przestrzenna analiza transakcji mieszkaniami, zawartych na wtórnym rynku w Szczecinie z podziałem na dzielnice i osiedla. Obejmuje ono analizę peryferyjności osiedli pod względem liczby zawieranych transakcji oraz średniej ceny mieszkań w dzielnicy. Wyznaczono również indeksy koncentracji przestrzennej oraz rozkłady cech mieszkań w przestrzeni. Do realizacji powyższego celu wykorzystano informacje zawarte w aktach notarialnych, w których każda transakcja opisana jest zestawem zmiennych ilościowych i jakościowych, w tym datą sprzedaży, ceną transakcyjną, powierzchnią lokalu, liczbą pokoi, charakterystyką budynku, w którym znajduje się lokal czy kondygnacją budynku, na której jest położony.
EN
The housing market is very important even in the period of crisis because people always have welfare and investment needs. Therefore the spatial analysis of secondary market (prices, attributes of apartments) is of interest. The aim of the paper is spatial analysis of transactions on the secondary housing market in housing estates and quarters in Szczecin. The peripheral quarters will be assigned and concentration indices will be calculated. The data come from notarial deeds referring to the transaction on the secondary housing market in Szczecin. Each transaction is described by a set of variables – the date of sale, transaction price, apartment area, the number of rooms or the level the apartment is located on.
Year
Volume
6
Issue
309
Physical description
Dates
published
2015-05-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-6-issue-309-article-286
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.