PL EN


2014 | 6 | 309 |
Article title

THE IMPLEMENTATION OF THE TAXONOMIC SPATIAL MEASURE OF DEVELOPMENT IN THE ANALYSIS OF CONVERGENCE IN THE STANDARD OF LIVING

Authors
Content
Title variants
PL
WYKORZYSTANIE PRZESTRZENNEGO TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU W ANALIZACH KONWERGENCJI POZIOMU ŻYCIA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of this paper is to analyze the existence of social convergence in the European Union in 1995-2012. The social convergence refers to a reduction in the dispersion of the standard of living across countries. A taxonomy spatial measure of development is used as the standard of living approximation. The use of a new approach proposed by E. Antczak allows explaining the disparities in the analyzed phenomenon by taking into account the immeasurable spatial factor. Variety techniques are used to test for convergence. The existence of sigma, beta and gamma convergence was tested for the global aggregated measure of the standard of living, as well as for 10 groups of factors affecting this phenomenon.
PL
Głównym celem niniejszej pracy jest analiza konwergencji społecznej Unii Europejskiej w latach 1995-2012. Konwergencja społeczna rozumiana jest tutaj, jako zmniejszanie dysproporcji w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia pomiędzy państwami członkowskimi. Za aproksymację poziomu życia przyjęto przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju. Wykorzystanie zmodyfikowanego miernika taksonomicznego zaproponowanego przez E. Antczak pozwoli na nowe podejście w wyjaśnieniu dysproporcji w analizowanym zjawisku poprzez uwzględnienie niemierzalnego czynnika przestrzennego. Znajomość i zrozumienie struktur przestrzeni powinny natomiast umożliwić lepsze przewidywanie zmian poziomu życia ludności w przyszłości. Do testowania występowania konwergencji społecznej wykorzystano kilka różnych metod. Ponadto badanie konwergencji poziomu życia przeprowadzono dla globalnej miary agregatowej poziomu życia, jak również dla poszczególnych grup czynników wpływających na owe zjawisko.
Year
Volume
6
Issue
309
Physical description
Dates
published
2015-05-18
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-6-issue-309-article-339
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.