PL EN


2014 | 6 | 309 |
Article title

DETERMINANTS OF MARKET ENTRY: A STUDY ON TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY (1996-2001 PERIOD)

Content
Title variants
PL
UWARUNKOWANIA WEJŚCIA NA RYNEK: BADANIE TURECKIEGO PRZEMYSŁU PRODUKCYJNEGO (W LATACH 1996-2001)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule badano oddziaływanie reklamy i wydatków na badania i rozwój na zachowania wejścia na rynek 60 cztero-cyfrowych gałęzi przemysłu w okresie 1996-2001. Estymowano model za pomocą Uogólnionej Metody Momentów (ang. GMM – Generalised Method of Moments). Wyniki wskazują na wzrost przemysłu i eksportu są ważne dla określenia zachowania początkowe okresu pierwszego oraz są determinowane przez wartości wejść z poprzedniego okresu. Stopy wejścia i wyjścia firm zostały zaczerpnięte z Tureckiego Instytutu Statystycznego (TIS) środków i zostały przeliczone z systemu SIC Rev 3 do SIC Rev 2. Inne zmienne nie wymagały takiego przejścia i pochodziły bezpośrednio z baz danych SIC Rev 2. Powodem, dla którego dane zostały ograniczone do roku 2001 była niedostępność danych dla nakładów na reklamę. Dane obejmują wszystkie państwowe i prywatne firmy, które zatrudniały w okresie analizy nie mniej niż 10 pracowników.
EN
In this article we study on determinants of market entry behaviour of 60 four-digit Turkish manufacturing industry for the 1996-2001 period. We estimated a model using GMM (Generalised Method of Moments). The results show industry growth rate and exports are important to determine entry behaviour for the period and the previous period’s entry is effective on current entries. The entry and exit rates of the firms were taken from Turkish Statistical Institute’s (TIS) resources and changed from SIC Rev 3 to SIC Rev 2. The other variables were taken from SIC Rev 2. The reason why the data were limited to the year 2001 is advertising expenditures were not available. The data includes all the state and private firms that employ 10 workers and above.
Year
Volume
6
Issue
309
Physical description
Dates
published
2015-05-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-6-issue-309-article-366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.