PL EN


2015 | 2 | 312 |
Article title

Szkolenie opiekunów osób starszych wobec nowych wyzwań na rynku pracy

Content
Title variants
EN
Training for caregivers of the elderly and new labour market challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Research into the scale of population aging in selected European countries shows that a new resource of caregivers to the elderly should be trained taking account of market needs. The knowledge of demographic trends, determinants arising from healthcare and welfare policies, the care needs of the elderly and the needs of their caregivers, training and education opportunities for the caregivers is a basis for the development and implementation of innovative, pilot courses for both informal and formal caregivers. This article describes chosen factors which have got influence on content and shape of vocational trainings for elderly caregivers and presents effects of pilot trainings for formal and informal caregivers as the part of Nurse Managed Care for Elderly project. Such courses help enhance human capital potential at both local and national levels, which facilitates the development of communities including the sector of „silver” and “white” economy.
PL
Badania skali zjawiska starzenia się społeczeństw w wybranych krajach europejskich wskazują na potrzebę edukacji nowych kadr opiekunów osób starszych w oparciu o szkolenia dostosowane do potrzeb rynkowych. Podstawą do przygotowania i realizacji pilotażowych, innowacyjnych szkoleń dla opiekunów nieformalnych i formalnych jest poznanie: trendów demograficznych, uwarunkowań wynikających z polityki ochrony zdrowia i polityki opiekuńczej, potrzeb osób starszych w zakresie opieki i potrzeb ich opiekunów, oferty rynku szkoleń i edukacji dla opiekunów osób starszych. W publikacji omówiono wybrane czynniki wpływające na zakres i formę zawodowych szkoleń dla opiekunów osób starszych oraz przedstawiono efekty pilotażowych szkoleń dla opiekunów formalnych i nieformalnych, stanowiących część projektu NMCE – Nurse Managed Care for Elderly. Szkolenia te przyczyniają się do budowania potencjału kapitału ludzkiego w skali tak lokalnej, jak i krajowej. Ten zaś przyczynia się do rozwoju danych społeczności z uwzględnieniem sektora „srebrnej” i „białej” gospodarki.
Year
Volume
2
Issue
312
Physical description
Dates
published
2016-02-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2015-volume-2-issue-312-article-354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.