PL EN


2015 | 2 | 312 |
Article title

Wschodnioazjatycka polityka społeczna wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa

Content
Title variants
EN
East Asian social policy towards the challenges of of an aging society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to describe how aging society has influenced social policy in Japan, South Korea, Taiwan and Singapore. It analyses a change in demographic structure of Asian societies as well it presents the history of  the development of social policy in East Asia. The last section of the paper shows how much the change in demographic structure has been influencing the conservative welfare state characteristic of the  East Asian countries.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób działania nakierowane na rozwiązywanie problemu starzejącego się społeczeństwa wpływają na politykę społeczną Japonii, Korei Południowej, Tajwanu oraz Singapuru. W tekście opisany jest proces starzenia się azjatyckich społeczeństw oraz historia rozwoju tamtejszej polityki społecznej od końca XIX wieku. W końcowej części artykułu mowa o tym, w jakim stopniu państwa Azji Wschodniej odeszły, na skutek procesu starzenia się społeczeństw, od realizacji charakterystycznego dla tego regionu konserwatywnego modelu polityki społecznej.
Year
Volume
2
Issue
312
Physical description
Dates
published
2016-02-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2015-volume-2-issue-312-article-376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.