PL EN


2015 | 2 | 312 |
Article title

Instytucje szkoleniowe jako podmiot rynku usług edukacyjnych osób dojrzałych – wybrane aspekty w świetle badania empirycznego

Content
Title variants
EN
Training institutions as an agent in the market of educational services for older people – chosen aspects in the context of empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with a matter that is extremely important because of population aging – training for older people. The presentation of the special characteristics of the process precedes the discussion of the main training institutions providing services to this group of customers. This part is followed by the presentation of stages comprising a correct training process, i.e. the planning of a training activity, training delivery, and the evaluation of its outcomes. The topic is analysed based on empirical research and a critical analysis of the literature on this subject. The empirical basis of the article is a qualitative survey of training institutions which was carried out for the project: Equal opportunities in the labour market for people 50+. The article ends with theoretical and practical conclusions.
PL
Artykuł dotyka niezwykle ważnego, w sytuacji starzenia się społeczeństwa, zagadnienia – szkoleń osób dojrzałych. Proces ten ma określoną specyfikę, dlatego zostanie ona przedstawiona na początku. Zostaną opisane także podstawowe instytucje oferujące szkolenia dla tej grupy docelowej. Następnie ukazane będą poszczególne fazy prawidłowego procesu szkoleniowego: od planowania szkoleń, poprzez ich przeprowadzenie, aż po ewaluację. Zagadnienie analizowane będzie w świetle badań empirycznych i krytycznej analizy literatury przedmiotu. Empiryczną podstawą tekstu będzie badanie jakościowe przeprowadzone wśród instytucji szkoleniowych, które zrealizowane zostało w projekcie Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Opracowanie zwieńczone zostanie wnioskami o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym.
Year
Volume
2
Issue
312
Physical description
Dates
published
2016-02-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2015-volume-2-issue-312-article-378
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.