Title

Prawo Kanoniczne

Other titles
ISSN
2353-8104
ISSN
0551-911X
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
kwartalnik / quarterly
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
W czasopiśmie "Prawo Kanoniczne" są umieszczane publikacje z różnych dyscyplin prawa kanonicznego, prawa rzymskiego i prawa w języku polskim oraz w językach obcych.
Kwartalnik jest prenumerowany zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej. Można więc go znaleźć w bibliotekach wielu uczelni zagranicznych. A ponadto, w wielu instytucjach Kościoła powszechnego – zwłaszcza w Rzymie. W związku z tym zespół redakcyjny prowadzi intensywną współpracę z ośrodkami międzynarodowymi, co służy popularyzacji dorobku i myśli polskiej kanonistyki na arenie międzynarodowej, a jednocześnie ułatwia polskim kanonistom, czy też czytelnikom zapoznanie się z rozwojem nauki prawa kanonicznego i innych dyscyplin prawnych w świecie.
Kwrtalnik jest adresowany szczególnie do pracowników nauki zainteresowanych problematyką historyczno – prawną, zagadnieniami prawa kanonicznego i innych dyscyplin prawnych, osób zatrudnionych w administracji kościelnej i państwowej oraz pracowników sądów – zwłaszcza kościelnych. Jest też bardzo pożyteczny dla studentów w celu pogłębiania ich studiów uniwersyteckich.
Journal contents
  • Prawo Kanoniczne

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.