Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Ius Matrimoniale

Other titles

ISSN

2353-8120

ISSN

1429-3803
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

Full contents local availability

Yes

Notes

Kwartalnik „Ius Matrimoniale” to periodyk naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który ukazuje się od 1990 roku. Swą formułą obejmuje przede wszystkim zakres problematyki dotyczący kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego. Kwartalnik Ius Matrimoniale” to czasopismo ogólnopolskie, wydawane w języku polskim oraz w językach kongresowych. Można je prenumerować zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej. Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje wydawca – Wydawnictwo UKSW. Zasadnicze działy czasopisma to: rozprawy i artykuły (z zamieszczonymi na końcu streszczeniami w języku angielskim), orzecznictwo sądowe (obejmujące glosy do wyroków sądów kościelnych) oraz recenzje (głównie prac związanych bezpośrednio z tematyką kościelnego prawa małżeńskiego oraz polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego). Na początku czasopisma „Ius Matrimoniale” zamieszczany jest spis treści w dwóch wersjach: polskiej oraz angielskiej, co umożliwia czytelnikom obcojęzycznym zapoznanie się z materią poruszaną w periodyku. Autorami artykułów, rozpraw, recenzji czy też glos do orzecznictwa sądów kościelnych – są pracownicy naukowi Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (zarówno teoretycy jak i praktycy prawa małżeńskiego i procesowego) oraz pracownicy innych uniwersytetów (tak polskich jak i zagranicznych). Czasopismo „Ius Matrimoniale” skierowane jest szczególnie do pracowników sądów kościelnych, praktyków kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego oraz studentów. Z uwagi na niepowtarzalną formułę jest niezwykle pożytecznym źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.