PL EN


2018 | 40 |
Article title

Przyszłość cywilizacji zachodniej w myśli społecznej Feliksa Młynarskiego

Content
Title variants
EN
The Future of the Western Civilization in the Social Thought of Feliks Młynarski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The proclamation of pessimistic visions of the future of western civilization was a characteristic feature of the Polish social thought in the first half of the 20th century. However, there are also concepts in which the future of humanity was presented optimistically. They include the philosophy of history by Feliks Młynarski. In the opinion of the philosopher, the history of humanity is arranged according to the opposition of individualism and universalism. The western civilization stands at the threshold of advantageous changes that lead towards the rule of individualism. In the future, the creative initiative of a human unit will be appreciated, it will be the time of social justice and human freedom.
PL
Charakterystycznym rysem polskiej myśli społecznej pierwszej połowy XX wieku było głoszenie pesymistycznych wizji  przyszłości cywilizacji zachodniej. Jednakże można też pokazać takie koncepcje, w których optymistycznie ujmowano przyszłość ludzkości. Do takich można zaliczyć filozofię dziejów Feliksa Młynarskiego. Zdaniem myśliciela dzieje ludzkości układają się według opozycji indywidualizm – uniwersalizm. Cywilizacja zachodnia stoi u progu korzystnych zmian, które prowadzą ją w stronę panowania indywidualizmu. W przyszłości będzie doceniana inicjatywa twórcza jednostki ludzkiej, zapanuje sprawiedliwość społeczna i wolność człowieka.
Year
Volume
40
Physical description
Dates
published
2018-12-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9445-year-2018-volume-40-article-7465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.