PL EN


2010 | 2 | 2 | 11-43
Article title

Polityczny potencjał człowieka – mądrość, miłość, strach a państwo w refleksji europejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono istotę politycznego potencjału człowieka, zinterpretowanego jako fundament jego politycznej aktywności, w ramach europejskiej myśli politycznej. Zagadnienie to bada się w perspektywie paradygmatów tradycji europejskiej: starożytności, chrześcijaństwa i nowożytności. Po zanalizowaniu niektórych źródeł reprezentatywnych dla tychże paradygmatów autor zmierza do konkluzji, iż istotą politycznego potencjału człowieka jest, odpowiednio, mądrość, miłość i strach.  The article discusses the essence of the human political potential, interpretated as fundament of human political activity, in European political thought. This problem is exemined in the perspective of paradigms of European tradition: antiquity, Christianity and modernity. After analysis of some sources, representative for above mentioned paradigms, author concludes that, the essence of the political potential is, respectively, wisdom, love and fear.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
11-43
Physical description
Dates
published
2010-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2010-volume-2-issue-2-article-135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.