PL EN


2011 | 2 | 2 | 147-159
Article title

Ruch komunitarystyczny a Charles Taylor

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na ukazaniu pewnych aspektów programu ruchu komunitarystycznego w zestawieniu z antropologią filozoficzną Charlesa Taylora. We wstępie zajmuje się wyjaśnieniem kwestii terminologicznych dotyczących nazwy komunitaryzm oraz rozróżnieniem pomiędzy ruchem komunitarystycznym a myślicielami określanymi jako komunitaryści. Następnie rozpatrywana jest Komunitariańska Platforma Programowa będąca rodzajem manifestu ruchu komunitarystycznego. Zostaje ukazany nacisk jaki kładzie ona na społeczny aspekt natury człowieka oraz potrzebę odwołania się w życiu społecznym do opinii moralnych. Z kolei następuje przedstawienie zarysu głównych elementów wizji człowieka jaką prezentuje w swoich pismach Charles Taylor. Może ona bowiem stanowić dobre teoretyczne uzasadnienie głównych postulatów wysuwanych przez ruch komunitarystyczny.  The main focus of the article is to present certain aspects of the communitarian movement’s program against the background of the philosophical anthropology of Charles Taylor. Part of the introduction clarifies some terminological issues concerning the name “communitarian” in Polish and in general. It emphasizes the distinction between the communitarian as applied to the communitarian movement and to certain philosophers. Afterwards it introduces the  Responsive Communitarian Platform which constitutes kind of communitarian manifesto. It underlines above all the importance of the social aspect of the human nature and the need for taking moral opinions into account in every public debate. The article offers subsequently a brief presentation of the basic elements of Taylor’s anthropology. The reason of this passage is the fact that if can provide good theoretical basis for the main communitarian claims.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
147-159
Physical description
Dates
published
2011-12-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2011-volume-2-issue-2-article-149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.