PL EN


2011 | 2 | 2 | 215-222
Article title

Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Relacje między państwem a Kościołem we Włoszech zawsze miały specyficzny charakter. Z jednej strony Kościół pozostawał bowiem w opozycji do państwa włoskiego, ze względu na przeciwstawienie teoretycznych pojęć liberalnych  postulatom katolickim, z drugiej strony ten specyficzny charakter stosunków państwo-Kościół był wynikiem dwóch czynników : risorgimento oraz „kwestii rzymskiej”. Inaczej kształtowały się stosunki między państwem a Kościołem przed wybuchem I wojny światowej, inaczej w okresie międzywojennym – co miało znaczący wpływ na udział katolików z życiu politycznym Włoch. Odmienne również były te relacje w okresie dyktatury faszystowskiej i  w czasie II wojny światowej. Niemnie jednak, pomimo różnorakich trudności, katolicy wyraźnie zaznaczyli swą obecność na włoskiej scenie politycznej, dając tym samym dowód żywego zainteresowania własnym krajem.   The relations between the state and the Church in Italy have always been quite peculiar. On the one hand, the Church was in opposition to the Italian state, due to the incongruence of its liberal ideas with the postulates of Catholicism, but on the other hand, this peculiarity was determined by two more practical factors: the Risorgimento and the “Roman Question”. These relations before the outbreak of World War I were different from what they became in the interwar period – and that had a significant impact on the Catholics’ participation in Italy’s political life. The relations continued to change during the Fascist dictatorship and in the course of World War II. Nevertheless, despite a variety of difficulties, Catholics had a pronounced presence on the Italian political arena, thus proving their vivid interest in their own country’s affairs.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
215-222
Physical description
Dates
published
2015-05-20
Contributors
References
  • Bankowicz M., Faszyzm w życiu politycznym powojennych Włoch, zob.: veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/ter_bankowicz.doc.
  • Fanello Marcucci G., Luigi Sturzo, Mondadori, Milano 2004
  • Gentile E., La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo, Editori Laterza, Roma – Bari 2006.
  • Gierowski J.A., Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.
  • Guerri G.B., Gli Italiani sotto la Chiesa, Mondadori, Milano 2003.
  • Latosińska A. “Z rozważań nad ideologią polityczną Luigiego Sturza (1919-1924)” [w:] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXVI, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
  • Łyżwa P. „Geneza chrześcijańskiej demokracji we Włoszech” [w:] Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, red. K.Krzywicka, E.Olszewski, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
  • Stefanowicz J., Chrześcijańska demokracja, Warszawa 1963
  • Vaussard M., Histoire de la Démocratie Chrétienne I, Éditions du Seuil, Paris 1956.
  • Żywczyński M., Włochy nowożytne 1796-1945, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2011-volume-2-issue-2-article-154
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.