PL EN


2011 | 2 | 3 | 41-60
Article title

Prywatność, społeczność, „kosmiczność”

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu stara się oddać stosunek zwykłego obywatela do sfer życia społecznego i politycznego. Za przyczynę wysoce negatywnego odbioru polityki uznaje wielki wymiar zachodzących tam zjawisk. Mniejszy wymiar zjawisk życia społecznego, w których obywatel bezpośrednio uczestniczy przede wszystkim przez pracę zawodową, jest przyczyną mniej intensywnych, ale wciąż negatywnych odczuć dotyczących tej sfery. Naturalną ostoją dla człowieka jest życie prywatne, którego moralna wartość dodatkowootrzymuje sankcję ze strony religii lub naturalnej etyki. Wyłącznie obronną postawę obywatela wobec życia społecznego i politycznego Autor artykułu nazywa egoizmem sfery prywatnej. Autor postulujeprzezwyciężenie tego egoizmu poprzez większe zwrócenie uwagi na Dobro zawarte w życiu społecznym i politycznym niż zawarte tam Zło. „Kosmiczna” wielkość idei religijnych czy etycznych nie powinna służyć zamykaniu się życia prywatnego w swojej kameralności, ale otwieraniu się na szerokie horyzonty życia społecznego i politycznego.   The Author of the article tries to draw a common citizen’s attitude to spheres of social and political life. The Author point a out that political phenomena of great scale cause citizen’s highly negative attitude to the political sphere. Social phenomena of smaller scale (eg. related to professional activities) cause less intensive but still negative feelings towards that sphere. So, only a private life is a base for positive human feelings. The Author of the article considers defensive citizen’s attitude to social and political spheres as an egotism of private sphere. The Author calls for overcoming this egotism by being more concerned by the Good than the Evil existing in social and political phenomena. „A cosmic” greatness of religious or ethic ideas need not cause private life to close itself in a cameral dimension but to open itself for wide horizons of social and political lives.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
41-60
Physical description
Dates
published
2011-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2011-volume-2-issue-3-article-225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.