PL EN


2013 | 4 | 6 | 193-199
Article title

Wojtaszczyk, K.A., (red.), 2011, Polskie służby specjalne. Słownik, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, ss. 256.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzowany tom został przygotowany pod auspicjami KatedryEuropeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UniwersytetuWarszawskiego przez badaczy o dużym dorobku. Wystarczywspomnieć, że wśród trzynastu autorów haseł są międzyinnymi Piotr Kołakowski (autor m.in. ważnej monografii PretorianieStalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich1939‑1945, Warszawa 2010), Andrzej Krzak (autor m.in. monografiiKontrwywiad wojskowy II Rzeczpospolitej przeciwko radzieckim służbomspecjalnym 1921‑1939, Toruń 2007), Jan Larecki (były funkcjonariuszDepartamentu I SB, autor m.in. Wielkiego Leksykonu służb specjalnychświata.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
193-199
Physical description
Dates
published
2013-01-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2013-volume-4-issue-6-article-1007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.