PL EN


2013 | 4 | 8 | 5-8
Article title

Edytorial: Europeizacja Europy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Europeizacja jest obecnie bardzo często używanym pojęciem, przy czym występuje wyraźny niedobór, a wręcz fragmentaryczność wiedzy naukowej w tym zakresie. Badania nad procesami europeizacji zostały zapoczątkowane przez politologów w latach 70. XX wieku, choć sam termin zyskał na popularności dopiero w latach 90. wraz z urzeczywistnieniem jednolitego rynku europejskiego. Od tego momentu europeizacja jest chętnie podejmowanym problemem badawczym w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych. David Floyd [2001, s. 109] podkreśla, że większość zmian rynkowych z przełomu wieków dokonało się na skutek procesów europeizacji, które explicite określa jako fenomen procesów regionalizacji. Z kolei, jak podkreśla Neil Fligstein [2009, s. 107], „większość badań dotyczących integracji europejskiej skupia się jedynie na procesach politycznych i prawnych (…), co powoduje, że  badacze przeoczają, jak głęboko gospodarka europejska została przeorganizowana”. Przytoczone powyżej trzy prace są nielicznymi, a na dodatek dość młodymi opracowaniami postulującymi podjęcie szerokich i głębokich badań nad procesami europeizacji tak w wymiarze gospodarczym (makro- i mikroekonomicznym), jak i pozaekonomicznym.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
5-8
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
References
  • Fligstein, N., 2009, The Europeanization of Business, „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie”, numer specjalny 49, s. 107–124.
  • Floyd, D., 2001, Globalisation or Europeanisation of Business Activity? Exploring the Critical Issues, „European Business Review”, vol. 13, no. 2, s. 109–113.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2013-volume-4-issue-8-article-270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.