PL EN


2013 | 4 | 8 | 75-92
Article title

Legitymacja procesów europeizacyjnych w czasach kryzysu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego tekstu jest spojrzenie na procesy europeizacyjne z aktualnej perspektywy uwzględniającej bardzo istotny kontekst kryzysu w strefie euro. Badania nad europeizacją wydają się sięgać do swoich korzeni – a więc po ponad dekadzie fascynacji transformacyjnym wpływem Unii Europejskiej i Jednolitego Rynku na państwa kandydujące, studia nad europeizacją wracają do analizy wewnętrznych polityk państw członkowskich i pytań o „siłę rażenia” Brukseli w ich realizacji. W końcowej części analizy autor odnosi problematykę europeizacji do kontrowersyjnej debaty nad legitymacją władzy w systemie Unii Europejskiej. Debata ta jest szczególnie istotna w czasach kryzysu, kiedy decyzje w zakresie polityki społeczno-gospodarczej podejmowane są poza konwencjonalnymi metodami znanymi z demokracji przedstawicielskiej na poziomie państwa narodowego, i jednocześnie są to decyzje silnie wpływające na życie obywateli wspólnoty. The objective of the paper is to look at the Europeanisation processes from the perspective of the euro-zone crisis. It seems that after a decade of fascination of transformative impact outside of the European union, the Europeanisation studies agenda comes back to its roots, meaning the domestic changes influenced by the supranational preasures. The crisis context is also delivered in the prism of the controversial debate on the legitimacy of the EU authorities and democratic deficit in general. This debate is crucially important in contemporary Europe since the key economic decissions are taken beyond the standard democratic procedures and at the same time they are highly contested by the public/demos.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
75-92
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
author
References
 • Bachmann, K., 2004, Konwent o przyszłości Europy. Demokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji władzy w wielopłaszczyznowym systemie politycznym, WUWr Wrocław 2004.
 • Bauer, M.W., Knill, C., Pitschel, D., 2007, Differential Europeanization in Eastern Europe: The Impact of Diverse EU Regulatory Governance Patterns, „Journal of European Integration”, vol. 29, nr 4.
 • Caporaso, J., 2007, Three Worlds of Regional Integration Theory, w: Graziono P., Vink M.P., (red.), Europeanization. New Research Agendas, Wydawnictwo Palgrave, Macmillan, Nowy York.
 • Grabbe, H., 2001, How does Europeanization affect CEE governance?, „Conditionality, diffusion and diversity” 8 (6).
 • Graziano, P., Vink, M.P., (red.), 2007, Europeanization. New Research Agendas, Wydawnictwo Palgrave, Macmillan, New York.
 • Howell, K.E., 2005, Europeanisation, policy transfer, convergence and lesson-drawing: Case studies of UK and German financial services regulation, „Journal of Banking Regulation”, vol. 6 , nr 4.
 • Ladrech, R., 1994, Europeanization of Domestic Poltics and Institutions. The case of France, „Journal of Common Market Studies” 32 (1).
 • Laffan, B., 2007, Core Executives, w: Graziono, P., Vink, M.P., (red.), Europeanization. New Research Agendas, Wydawnictwo Palgrave, Macmillan, Nowy York.
 • Majone, G., 1997, From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance, „Journal of Public Policy” 17 (2).
 • March, J., Olsen, J., 1989, Rediscovering Institutions. The organizational Basis of Politics, The Free Press, New York.
 • Olsen, J., 2002, The Many Faces of Europeanization, „Journal of Common Market Studies” 40 (5).
 • Pierson, P., 2000, Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, „American Politological Science Review” vol. 94, nr 2.
 • Riedel, R., 2008a, Europeizacja, czyli rewitalizacja (nowego) instytucjonalizmu jako teorii integracji międzynarodowej, w: Stys, H., (red.), Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku, Toruń, s. 297–306.
 • Riedel, R., 2008b, Europeizacja jako nurt badawczy studiów europejskich, „Studia Europejskie” 2 (46), Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s. 209–222.
 • Riedel, R., 2010, Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, Riedel, R., Pacześniak, A., (red.), współpraca wydawnicza Uniwersytetu Wrocławskiego, University of Oslo i Wydawnictwa Adam Marszałek, Oslo – Toruń –Wrocław. W pracy: Wprowadzenie (współautorstwo z dr A. Pacześniak – Uniwersytet Wrocławski), s. 9–20; Europeizacja – koncepcje i agenda badawcza, s. 21–37; Podejścia i teorie w badaniach nad europeizacją, s. 38–57; Europeizacja w wymiarze tożsamościowym (współautorstwo z dr. W. Tomaszewskim, UWM w Olsztynie), s. 133–149; Conditionality, czyli europeizacja otoczenia Unii Europejskiej, s. 235–246.
 • Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U., 2004, Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and East Europe, „Journal of European Public Policy” 4/11 (4).
 • Scharpf, F., 2012, Legitimacy Intermediation in the Multilevel European Polity and Its Collapse in the Euro Crisis, „MPIfG Discussion Paper” 12/6, Cologne.
 • Wach, K., 2012, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2013-volume-4-issue-8-article-274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.