PL EN


2014 | 5 | 12 | 31-42
Article title

Pytanie w kwestii aktualności politycznej teorii Niklasa Luhmanna

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po blisko trzydziestu latach od opublikowania przez Niklasa Luhmanna książki na temat państwa bezpieczeństwa socjalnego pojawia się pytanie o aktualność teorii politycznej tego autora, w tym w szczególności o aktualność koncepcji inkluzji politycznej. Poniższe krótkie uwagi stanowią rozwinięcie hipotezy o dezaktualizacji koncepcji  politycznej inkluzji, a przynajmniej ograniczeniu jej mocy wyjaśniającej. Systemem, którego skutki dotyczą coraz szerszych obszarów społecznych (a zatem dotyczą innych systemów funkcjonalnych, w tym systemu politycznego), staje się system ekonomiczny, rozumiany jako system efektywnej gospodarki. Hipoteza ta znajduje swoje uzasadnienie w analizie tak odległych obszarów jak prawo, ochrona zdrowia czy nauka. After almost thirty years when the Niklas Luhmann’s book on political theory of social security state was published a question emerges on the topicality of this author’s political theory. It is, in particular, a question on the theory of political inclusion. According to a hypothesis, debated in this paper, Niklas Luhmann’s political theory looses its immediate interest in the contemporary world, or at least, its explanatory potential is seriously limited. The system, whose consequences became ever more important for ever broader social areas, has become an economic system. This hypothesis is debated with regard to law, health care and science.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
12
Pages
31-42
Physical description
Dates
published
2014-09-30
Contributors
References
  • Cooter, R.D., Ulen, T.S., 2008, Law and Economics, Pearson/ Addison Wesley.
  • Luhmann, N., 1969, Legitimition durch Vefrahren, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
  • Luhmann, N., 1989, Gesellschaftsstruktur und Semantik, t. III, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
  • Luhmann, N., 1994, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, PWN, Warszawa.
  • Polak, P., 2011, Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Nomos, Kraków.
  • Skąpska, G., 1999, Komunitaryzm i indywidualizm w polskich konstytucjach i czyli o pewnym nieporozumieniu w debacie publicznej, w: Miklaszewska, J., (red.), Liberalizm u schyłku XX wieku, Meritum, Kraków.
  • Stelmach, J., Brożek, B., Załuska, W., 2007, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2014-volume-5-issue-12-article-195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.