PL EN


2016 | 7 | 20 | 27-53
Article title

Metody walki informacyjnej w mediach elektronicznych na przykładzie konfliktu rosyjsko‑ukraińskiego (2014‑2016)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie współczesnych form walki informacyjnej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem ba­dawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie o rolę zmagań w sferze informacyjnej we współczesnych konfliktach politycznych. Przyjęto hipotezę, iż rola ta wzrasta i skuteczne przeprowadzenie tego typu operacji jest niezbędne do odniesienia pełnego zwycięstwa. W pracy badawczej zastosowano metodę badania literatury przedmiotu i do­kumentów źródłowych, metodę obserwacyjną, metodę analizy oraz metodę syntezy. PROCES WYWODU: W toku wywodu omówiono kolejno takie zagadnienia jak główne cechy współczesnej walki informacyjnej oraz wybrane metody jej prowadzenia (operacje psychologiczne, propagandę, dezinformację, manipulację informacją, cyberataki społecznościowe). Opis każdej z nich poparto przykładami jej zastosowania w konkretnym przypadku, tj. w najnowszym konflikcie rosyjsko‑ukraińskim. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy pozwala­ją na sformułowanie oceny, że formy walki informacyjnej ulegają stałej ewolucji i udoskonaleniom. Wynika to głównie z rozwoju technologicznego i powstawania nowych form komunikacji. Ponadto podmioty realizujące zadania w tej sferze tworzą nowe metody i techniki, aby unikać sza­blonowości i powtarzalności wcześniej zastosowanych rozwiązań. Analiza kon­fliktu rosyjsko‑ukraińskiego z lat 2014‑2016 prowadzi do wniosku, że operacje informacyjne miały zasadnicze znaczenie dla jego przebiegu i dotychczasowych wyników. Były istotnym komponentem tzw. wojny hybrydowej i pozwoliły stronie atakującej osiągnąć określone cele bez przekraczania tzw. progu agresji w jego tradycyjnym rozumieniu. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Doświadczenia te wskazują, iż wrogie działania informacyjne stanowią coraz większe zagrożenie i wy­magają szczególnej uwagi podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.
Year
Volume
7
Issue
20
Pages
27-53
Physical description
Dates
published
2017-01-23
Contributors
References
 • Balcerowicz, B. (2013). O Pokoju. O Wojnie. Między esejem a traktatem. Warszawa: Wydawnictwo Rambler.
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. (2015a). (Mini)słownik BBN: propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa. Pozyskano z: https:// www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo narodowe/minislownik bbn propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje nowych terminow z dziedziny bezpieczenstwa.html
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. (2015b). Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego (projekt). Pozyskano z: https://www.bbn.gov.pl/ftp/ dok/01/Projekt_Doktryny_Bezpieczenstwa_Informacyjnego_RP.pdf
 • Brzeski, R. (2014). Wojna informacyjna – wojna nowej generacji, Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski.
 • Carr, N. (2013). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Dutsyk, D. (2015). Ukraine’s Information Policy During War: Critical Comments. W: Counteraction to Russian Information Aggression: Joint Action to Protect Democracy. Kyiv: NGO Telekritika, 6 12.
 • Fryc, M. (2009). Wojna – współczesne oblicze. Toruń: Wydawnictwo MADO.
 • Hypki, T. i Szulc T. (2014). Przewrót na Ukrainie. Pozyskano z: http:// www.altair.com.pl/magazines/article?article_id=5149
 • Kacała, T. (2015). Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2(24), 49 65. DOI 10.15804/ppk.2015.02.03
 • Lakomy, M. (2013). Demokracja 2.0., Interakcja polityczna w nowych mediach. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Lange Ionotamishvili, E. i Svetoka, S. (2015). Strategic Communications and Social Media in the Russia Ukraine Conflict. W: K. Geers (red.), Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Tallinn: NATO CCD COE Publications, 103 111.
 • Lepa, A. (1997), Świat manipulacji. Częstochowa: Tygodnik Katolicki Niedziela.
 • Liedel, K. (2015). Zagrożenie hybrydowe. Jak zmienia się środowisko bezpieczeństwa RP? Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne – Wojna hybrydowa, 51 58.
 • Liedel, K., Piasecka, P. i Aleksandrowicz, T.R. (2012). Analiza informacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Mattson, P.A. (2015). Modern Russian Psychological Operations (PSYOPS). Pozyskano z: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/117652/ MATTSSON%20Peter_WG10_Abstract_Modern%20Russian%20Psy-chological%20Operations%20(PSYOPS).pdf?sequence=2
 • Ministerstvo Oborony Rossijskoj Federacii. (2012). Konceptualʹnye vzglâdy na deâtelʹnostʹ Vooružennyh Sil Rossijskoj Federacii v informacionnom prostranstve. Pozyskano z: http://ens.mil.ru/science/publications/ more.htm?id=10845074@cmsArticle
 • Modrzejewski, Z. (2014). Operacje informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Munkler, H. (2004). Wojny naszych czasów. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • NATO StratCom Centre of Excellence. (2016). Internet trolling as a tool of hybrid warfare: the case of Latvia. Riga: StratCom.
 • Nissen, T.E. (2015). The Weaponization Of Social Media. Characteristics of Contemporary Conflicts. Copenhagen: Royal Danish Defence College.
 • Rieger, D., Frischlish, L. i Bente, G. (2013). Propaganda 2.0 – Psychologi¬cal Effects of Right Wing and Islamistic Extremist Internet Videos. Köln: Wolters Kluwer.
 • Szurmiński, Ł. (2016). Pojęcie propagandy. Pozyskano z: http://www. id.uw.edu.pl/~lukasz.szurm/Anatomia%20propagandy/2.%20 Poj%C4%99cie%20propagandy.pdf
 • The National Institute for Strategic Studies. (2014). Regarding the information psychological component of aggression of Russian Federa¬tion against Ukraine (according to the results of events during 1 2 March 2014). Pozyskano z: http://en.niss.gov.ua/public/File/englishpublic/ Russia_aggression.pdf
 • Volkoff, V. (1991). Dezinformacja – oręż wojny. Warszawa: Wydawnictwo Delikon.
 • Wikipedia. (2016). Trollowanie. Pozyskano z: https://pl.wikipedia.org/ wiki/Trollowanie
 • Zwoliński, A. (2003). Słowo w relacjach społecznych. Pozyskano z: http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/zwolinski slowo-00.html
 • Żebrowski, A. (2016). Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2016-volume-7-issue-20-article-756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.