PL EN


2016 | 7 | 21 | 119-140
Article title

Etymology of the definition of risk in international relations. The aspect of research

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is analysis of international risk. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The fundamental problem of this publication is the analysis of selected research on international risk in the subject literature. The article uses traditional research tools which are literature studies. The choice of tool is dictated by the subject selected. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The study consists of three fundamental elements: Genesis and essence of risk. Literature review; Typology of research on risk. Genesis; Research on risk in international relations. RESEARCH RESULTS:  risk category is an important instrument for analysing the phenomena occurring in contemporary international environment, an attempt to deal with highly probable global threats and thanks to its successful mitigating mechanisms can be worked out.  CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS:  creating new instruments and solutions in risk management; adopting various elements of risk management; developing research and scientific consulting aimed at working out suitable models of risk management; defining the subjects responsible for security in individual countries; analysis of dealing with disastrous situations and securing against them.
Year
Volume
7
Issue
21
Pages
119-140
Physical description
Dates
published
2017-01-30
Contributors
author
References
 • Barnaszewski, B. (2008). Źródła i asymetryzacja ryzyka w stosunkach międzynarodowych, Wrocław: Zeszyty naukowe WSOWL, nr 1 (147), 254-267.
 • Beck, U. (2000). Risk Society Revised: theory, Politics and Research Programme, (w:) The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theories, (red.) B. Adam, Beck, J. Van Loon.
 • Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka, Warszawa: Scholar.
 • Berstein, P.L. (1997). Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Warszawa: WIGPRESS, 340.
 • Brakel, J. (1976). Some Remarks on the Prehistory of the Concept of Statistical Probability, (w:) Heidelberg: Archive for History of Exact Sciences, 16 (2).
 • Bremmer, I. (2010). The End of the Free Market: Who Wins the War between States and Corporations?, Global Policy Innovations.
 • Bueno de Mesquita. (2011). The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics, Random House, 272.
 • Buzan, B. (1983). People, states and fear, London, cyt. za: Żukrowska K. (2005). Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, (w:) K. Żukrowska, K., Grącik, M. (2005), (red. nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa.
 • Clapton, W. (2011). Risk in International Relations, International Relations, vol. 25 nr 3, SAGE.
 • Cohen-Tanugi, L. (2008). The Shape of the World to Come, Charting the Geopolitics of a New Century, New York: Columbia University Press.
 • Czaputowicz, J. (2003). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne, (w:) S. Dębski, B. Górka-Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa.
 • Douglas, M. (1986). Risk Acceptability According to Social Sciences, London.
 • Dudziak, M., Szpakowska, E. (2013). Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej: podejmowanie decyzji biznesowych, Zarządzanie i Finanse, nr 1, t.1, 118-129.
 • Eberhardt, P. (2013). Studia nad geopolityką XX wieku, Warszawa: Prace geograficzne, nr 242, PAN, 385.
 • Galbright, K. (1979). Wiek niepewności: historia idei ekonomicznych i ich konsekwencje, Warszawa.
 • Jarvis, D. S. L. (2011). Theorising Risk and Uncertainty in International Relations: The Contributions of Frank Knight, SAGE :International Relations, vol. 25 nr 3.
 • Kaczmarek, T.T. (2003). Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 90–102.
 • Kaczmarek, T. T. (2015). Dylematy badań zjawiska i pojęcia ryzyka, Lublin: TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, no. 10/1, 29-48.
 • Kamiński, A. (2008). Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, Warszawa.
 • Keohane, R., Nye, J. (1989). Power and Interdependence: World Politics in Transition, Boston.
 • Knight, F. H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit, Boston: University of Boston Press.
 • Koziej, S. (2006). Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI w., Toruń.
 • Kuźniar, R., Lachowski, Z. (2003). (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia – koncepcje – instytucje, Warszawa.
 • Moraczewska, A. (2015). Dylematy badań zjawiska i pojęcia ryzyka, Lublin: TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, no. 10/1, 49-65.
 • OECD, (2015). Emerging Risks in the 21st Century.
 • Pasieczny, L. (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa: PWE.
 • Rasmussen, M. V. (2006). The Risk Society at War: Terror, Technology and Strategy in the Twenty- First Century, Cambridge.
 • Report of the UN Secretary-General, (1990). International Decade for Natural Disaster Reduction, General Assembly, A/45/621.
 • Shafer, G. (1996). The Significance of Jacob Bernoulli’s Ars Conjectandi for the Philosophy of Probability Today, Journal of Econometrics, 75 (1), 15–32.
 • Sienkiewicz, P. (2004). Analiza ryzyka w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: BOS IBS PAN.
 • Taleb, N. (2006). Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • UNISDR, (2009). Terminology on Disaster Risk Reduction, Genewa: UNISDR.
 • Willett, A. H. (1901). The Economic Theory of Risk and Insurant, Columbia University: Studies in Political Science, Nr. 2.
 • World Economic Forum, (2015). Global Risks Reports.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2016-volume-7-issue-21-article-932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.