PL EN


2017 | 8 | 23 | 37-54
Article title

Internacjonalizacja w gospodarce współdzielenia (sharing economy)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie roli platform internetowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw zaliczanych do sharing economy, utożsamianej ze stymulowanym digitalizacją bezpośrednim udostępnianiem i wymianą między sobą niewykorzystanych i potencjalnych zasobów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest analiza internacjonalizacji w kontekście rozwoju sharing economy. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych i metodę opisową. PROCES WYWODU: W pracy skoncentrowano się na określeniu: przyczyn rozwoju sharing economy, kluczowej roli platform internetowych w działalności przedsiębiorstw w sharing economy oraz miejsca platform w procesie ich internacjonalizacji. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych w tym celu analiz wynika, że digitalizacja biznesu i jego otoczenia tworzy dobre warunki rozwoju gospodarki współdzielenia, w której funkcjonują zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, i ogranicza bariery wejścia na rynki międzynarodowe poprzez wykorzystanie platform internetowych. Pozwala to na usprawnianie tradycyjnej gospodarki oraz jej uzupełnianie o nowe formy, także w zakresie internacjonalizacji. W przypadku KTN sprowadza się to do kopiowania przedsięwzięć dotychczas realizowanych na własnym rynku lub włączania do swej działalności start-upów w różnych częściach świata. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podjęta problematyka nie wyczerpuje mnogości problemów z nią związanych. Stanowi przyczynek do dyskusji na temat przesłanek, specyfiki i kierunków rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw zaliczanych do sharing economy, w warunkach upowszechniania się tego relatywnie nowego zjawiska (brak badań teoretycznych i empirycznych). Jednocześnie dogłębnego badania wymaga ocena, czy zmiana relacji z partnerami biznesowymi w wyniku ekspansji międzynarodowej może doprowadzić przedsiębiorstwa zaliczane dotychczas do sharing economy do działań poza obszarem typowym dla sharing economy.
Year
Volume
8
Issue
23
Pages
37-54
Physical description
Dates
published
2017-07-21
Contributors
References
 • Afuah, A. i Tucci, Ch.L. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Berg, Ch. i Fitter, F. (2016). How Brands Can Take Advantage of the Sharing Economy. Inquiry No. 97.
 • BlaBlaCar od dzisiaj także w Indiach. Pozyskano z: Onet.biznes.pl (dostęp: 14.01.2015).
 • Doligalski, T. (2013). Platformy wielostronne: istota i rozwój relacji z klientami. E-monitor 1(48).
 • Easley, D. i Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge University Press. Pozyskano z: http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book.
 • Feelländer, A., Ingram, C. i Teigland, R. (2015). The Sharing Economy – Embracing Change With Caution. Entreprenörskapsforum.
 • Grant, R.M. i Bakhru, A. (2004). The limitations of internationalization in e-commerce. European Business Journal, 3, Vol. 16.
 • Grochal-Brejdak, M. (2013). Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce – przegląd wyników badań. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 11, No. 1, Part 1, 241-253.
 • Hopkins, R. (2011). What is Crowdsourcing? W: P. Sloane (red.), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. London: Kogan Page, 15-21.
 • Internet World Statistics. (2015). Pozyskano z: http://www.internetworldstats. com/stats.htm (dostęp: 19.03.2016).
 • Kasprzycki-Rosikoń, J. (2016). Negatywne przejawy crowdsourcingu. Pozyskano z: Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/ (dostęp: 29.02.2016).
 • Kaźmierska-Zatoń, M. i Zatoń, W. (2012). Zastosowanie kaskad informacyjnych w badaniu zachowań konsumentów. W: B. Borkowski (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Warszawa: SGGW, t. XIII/3, 117-126.
 • Kim, W.Ch. i Mauborgne, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Ltd.
 • Lech, A. (2016). Airbnb wyceniany na 30 mld dolarów. Pozyskano z: Bankier. pl-http://www.bankier.pl/ (dostęp: 2016,08,09).
 • Malinowski, B.F. (2016). Różne oblicza sharing economy. Pozyskano z: Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/ (dostęp: 12.07.2016).
 • Mettler, A. i Williams, A.D. (2011). The Rise of Micromultinationals – How Freelancers and Technology-Savvy Startups are Driving Growth, Jobs and Innovation. The Lisbon Council. Pozyskano z: http://www.
 • lisbon council.net/publication/publication/67-the-rise-of-the-micromultinational-how-freelancers-and-technology-savvy-start-ups-aredrivinggrowth-jobs-and-innovation.html (dostęp: 19.06.2012).
 • Modele biznesowe w internecie. Rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce a polityka regulacyjna. (2012). Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 • Mulligan, M. i Card, D. (2014). Sizing the EU app economy. Giga Omni Media, Inc. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4485 (dostęp: 03.08.2016).
 • Poniatowska-Jaksch, M. i Pakulska, T. (2015). Non-Equity Modes as International Busines Strategy. From Ownership to Control. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
 • Rude, L. (2015). 4 Keys to a Successful Sharing Economy Business Model. Pozyskano z: https://www.text100.com/articles/technology/sucessful-sharing-economy-business-model/ (dostęp: 11.05.2015).
 • Szpringer, W. (2012). Innowacyjne modele e-biznesu. Warszawa: Difin. Talar, S. i Kos-Łabędowicz, J. (2014). Internacjonalizacja w warunkach gospodarki internetowej na przykładzie firm micromultinationals. International Business and Global Economy, No. 33, 571-582.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-23-article-861
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.