PL EN


2017 | 8 | 23 | 101-120
Article title

Stany Zjednoczone versus Chiny: rywalizacja o prymat w globalnej działalności badawczo-rozwojowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ustalenie, czy Chiny mają szansę przejąć od Stanów Zjednoczonych przywództwo w globalnej działalności badawczo‑rozwojowej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest analiza porównawcza potencjału badawczo‑rozwojowego USA i Chin. W artykule wykorzystano dwa główne narzędzia badawcze, jakimi są tradycyjne studia literaturowe oraz dynamiczna analiza porównawcza. PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza dotyczy nakreślenia trendów w globalnej działalności badawczo‑rozwojowej. Główna część artykułu bazuje na analizie porównawczej wskaźników B+R dla USA i Chin, którą w trzeciej części uzupełniono syntetyczną identyfikacją przewag w B+R badanych gospodarek. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Współczesna działalność badawczo‑rozwojowa zdominowana jest przez USA i Chiny. Dystans dzielący oba kraje cały czas się zmniejsza z uwagi na dynamiczny rozwój działalności B+R w Chinach, przy objawach stagnacji w tej materii w USA. O ile niezagrożona jest pozycja USA w tworzeniu wiedzy, o tyle w kwestii jej komercjalizacji zidentyfikować można przewagę Chin. Ponadto na korzyść Chin wskazuje także silniejsze osadzenie B+R w sektorze przedsiębiorstw. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtujący się nowy układ w globalnej działalności B+R może doprowadzić do mobilizacji dotychczasowego  lidera, co spowoduje przyspieszenie globalnego postępu technologicznego.    
Year
Volume
8
Issue
23
Pages
101-120
Physical description
Dates
published
2017-07-21
Contributors
author
References
 • Battelle i R&D Magazine. (2013). 2014 Global R&D Funding Forecast. R&D Magazine, December, 1-35.
 • Borras, S., Hakonsson, S. (2012). Global Innovation Networks: Evidence and Policy Challenge. Brussels: European Commission.
 • Di Minin, A., Zhang, J., Gammeltoft P. (2012). Chinese foreign direct investment in R&D in Europe: A new model of R&D internationalization? European Management Journal, 30, 189–203.
 • European Commission. (2011). Science, Technology and Innovation in Europe, Luxembourg: European Union.
 • European Commission. (2012). The 2012 EU Survey on R&D Investment Business Trends, Luxembourg: European Communities.
 • Fernald, J.G., Jones, Ch.I. (2014).The Future of U.S. Economic Growth. Federal Reserve Bank Of San Francisco. Working Paper Series, 02, 1-13.
 • Hiratuka, C. (2011), Transnational Corporations and Internationalization of the Research and Development Activities in Developing Countries: The Relative Importance of Affiliates in Asia and Latin America (147-164). W: A. Deshpande (red.). Capital without Borders: Challenges to Development. India: Anthem Press.
 • Huang, C., Sharif, N. (2015). Global Technology Leadership: The Case of China. HKUST IEMS Working Paper, 11, February, 1-36.
 • Kehal, H.S., Singh, V.P. (2006). Outsourcing and Offshoring In the 21st Century: a socio-economic perspective. Hershey London Melbourne Singapore: Idea Group Publishing.
 • Li, J. (2010). Global R&D Alliances in China: Collaborations With Universities and Research Institutes. IEEE Transactions On Engineering Management, 57, 1, February, 78-87.
 • Lu, L.Y.Y., Chen, T.M. (2012). Technology Strategy of R&D Internationalization: An Empirical Study from a Developing Country (81-108). W: F. Betz (red.), Creating and Managing a Technology Economy, Singapore: World Scientific Publishing.
 • Moncada-Paterno-Castello, P., Vivarelli, M., Voigt P. (2011). Drivers and impacts in the globalization of corporate R&D: an introduction based on the European experience. Industrial and Corporate Change, 20, 2, 585–603.
 • Morrison, W. M. (2014). China’s economic rise: History, trends, challenges, and implications for the United States. Washington, DC: Congressional Research Service.
 • Nolan, P. (2012). Is China Buying the World? Challenge, 55, 2, 108-118.
 • OCDE. (2007). Les délocalisations et l’emploi. Tendances et impacts. Paris: OCDE.
 • Odrobina, A. (2015a). Changes in Global Research and Development: Decentralisation or a New Concentration. Central European Review Of Economics & Finance, 10, 4, 19–33.
 • Odrobina, A. (2015b). Structural barriers to research and development activities in emerging markets: the case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. Economics and Business Review, 2 (16), 2, 39–53.
 • Odrobina A. (2016). Szkolnictwo wyższe w działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 20, 3, 2, 221-230.
 • OECD. (2010). Perspectives on global development 2010: shifting wealth. Paris: OECD.
 • OECD. (2011). OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011: Innovation and Growth in Knowledge Economies, Paris: OECD.
 • OECD. (2016a). Science, Technology and R&D Statistics. Data base. [ONLINE] <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics_strd-data-en > (dostęp: 20.10.2016).
 • OECD. (2016b). Patent statistics. Data base. [ONLINE] <http://han.uek.krakow.pl/han/oecd/www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-patent-statistics/patents-by-main-technology-and-by-international-patent-classification-ipc_data-00508-en?isPartOf=/content/datacollection/patent-data-en> (dostęp: 20.10.2016).
 • UNCTAD. (2005a). The impact of FDI on development: globalization of R&D by transnational corporations and implications for developing countries. Geneva: UNCTAD.
 • UNCTAD. (2005b). Globalization of R&D and developing countries. New York and Geneva: United Nations.
 • UNCTAD. (2005c). Survey on the internationalization of R&D. New York and Geneva: United Nations.
 • UNCTAD. (2009). World investment prospects survey 2009-2011, New York and Geneva: United Nations.
 • UNCTAD. (2011). Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development, Geneva: UNCTAD.
 • Wang, X., Xu, S., Wang Z., Peng , L., Wang, C. (2013). International scientific collaboration of China: collaborating countries, institutions and individuals. Scientometrics, 95, 885–894.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2017-volume-8-issue-23-article-977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.