PL EN


2018 | 9 | 28 | 5-6
Article title

Edytorial: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo że konstytucję uznaje się za akt prawny zajmujący najwyższemiejsce w hierarchii aktów prawnych w danym państwie, któryreguluje podstawowe kwestie dotyczące jego funkcjonowania: zasadyustrojowe, prawa, wolności i obowiązki jednostki oraz system rządów,jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko prawników, alerównież politologów. Nie bez przyczyny jeszcze w dwudziestoleciumiędzywojennym gałąź prawa zajmującą się analizą przepisów konstytucyjnych nazywano „prawem politycznym”. Co więcej, w amerykańskiej klasyfikacji obszarów badawczych nauk politycznych prawo publiczne, a zatem również prawo konstytucyjne, jest zaliczane do nauk o polityce. Takie podejście wydaje się jak najbardziej słuszne,bowiem przepisy prawa, a w szczególności przepisy konstytucyjne,silnie oddziałują na szeroko rozumiane życie polityczne...
Keywords
Year
Volume
9
Issue
28
Pages
5-6
Physical description
Dates
published
2019-01-17
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2018-volume-9-issue-28-article-1701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.