PL EN


2013 | 10 |
Article title

Krystyna Leszczyńska (red.), Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemy wybrane. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, ss. 210

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na rynku wydawniczym pojawiło się sporo publikacji poświęconych podsumowaniu pierwszych dwudziestu lat przemian systemowych w Polsce. Stanowią one mniej bądź bardziej udane próby bilansu tego okresu. Rozległość procesów transformacyjnych zmusza autorów do wyboru zagadnień, które wydają się szczególnie istotne. Dlatego też dobór tych zagadnień, mimo że ma charakter arbitralny, musi być uzasadniony i mieć odzwierciedlenie w jasnej konstrukcji pracy. Właśnie ten wymóg spełnia publikacja Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemy wybrane, pod redakcją Krystyny Leszczyńskiej. Rzadko się zdarza, aby praca zbiorowa miała tak spójny charakter. Dobór dziesięciu kwestii, które zostały poddane analizie przez grono najwybitniejszych polskich politologów i historyków, uznaję za przemyślany i w pełni uzasadniony. To ogromny walor tej publikacji.
Keywords
Year
Volume
10
Physical description
Dates
published
2018-01-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9747-year-2013-volume-10-article-6359
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.