PL EN


2017 | 18 |
Article title

Nowożytność i chaos współczesności. Koncepcja „nowej nauki polityki” w ujęciu Erica Voegelina

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Abstrakt: Nowożytność i chaos współczesności. Koncepcja „nowej nauki polityki” w ujęciu Erica Voegelina Jednym z głównych problemów współczesności jest kwestia odpowiedzi na pytanie o status świata wartości. W kontekście totalitaryzmów XX wieku jest to zagadnienie fundamentalne. I w tę problematykę wpisuje się myśl Erica Voegelina. Wedle autora Nowej nauki polityki nowożytność, będąca negacją idei myśli starożytnej (Platon) i chrześcijaństwa, to świat gnozy. Gnoza to przekonanie, iż człowiek jest w stanie zorganizować życie zbiorowe własnymi siłami, poza światem obiektywnych wartości. Taki sposób myślenia, wedle Voegelina, dały historyczne zło; faszyzm, komunizm oraz liberalizm. Nowa nauka polityki ma polegać na nawiązaniu do myśli przednowożytnej. Stanowisko Voegelina to istotny głos w debacie nad chaosem aksjologicznym, jaki ma miejsce we współczesnej cywilizacji i kulturze. Słowa kluczowe: nowożytność, chaos, „nowej nauki polityki”, świat wartości, Eric Voegelin    Abstract: Modern era and the chaos of the present day. The concept of “new science of politics” in terms of Eric Voegelin One of the main problems of the present day is answering the question about the status of the values of the world. In the context of the 20th century totalitarianisms’ it is a fundamental issue. Eric Voegelin’s idea has been enrolled in this range of problems. According to the author of the The New Science of Politics, the modern era, denying the ideas of the ancient thought (Plato) and Christianity, is the world of gnosis. Gnosis is the belief that man is able to organize collective life on his own, outside the world of objective values. This way of thinking, according to Voegelin, gave historical evil: fascism, communism and liberalism. The New Science of Politics is to rely on reference to the thoughts of pre-modern era. Voegelin’s position is an important voice in the debate over the axiological chaos that takes place in the contemporary civilization and culture.Key words: modern era, chaos, “new science of politics”, values of the world, Eric Voegelin
Keywords
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2017-07-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9747-year-2017-volume-18-article-6113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.