PL EN


2017 | 19 |
Article title

Spanish government as lawmaker

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Abstract: Spanish government as lawmaker The article presents constitutional law analysis of the Spanish government’s role in the lawmaking process. The government’s capacities in the following scopes are described: the initiation of legislative procedure, participation in the approval procedure (monarchical sanction), and the right to enact statutory legislative acts and regulatory (executive) acts. The role of the Council of State was depicted as an advisory body to the government in the lawmaking process, and the legal possibilities to initiate preventive and subsequent review by the Constitutional Tribunal. Key words: Spain, government, legislative process   Abstrakt: Rząd hiszpański jako prawodawca W publikacji dokonano analizy prawnokonstytucyjnej roli rządu hiszpańskiego w procesie stanowienia prawa. Przedstawiono możliwości rządu w inicjowaniu procedury legislacyjnej, udział w postępowaniu zatwierdzającym (sankcja monarsza), prawo stanowienia aktów prawnych z mocą ustaw i aktów reglamentacyjnych (wykonawczych). Wskazano rolę Rady Stanu jako organu konsultacyjnego rządu w procesie prawotwórczym, a także prawne możliwości inicjowania kontroli prewencyjnej i następczej przed Trybunałem Konstytucyjnym.Słowa kluczowe: Hiszpania, rząd, postępowanie ustawodawcze
Keywords
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2018-01-25
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9747-year-2017-volume-19-article-6319
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.