PL EN


2017 | 19 |
Article title

The main changes in the school system in the years 1998-2016 and their political context

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Abstract: The main changes in the school system in the years 1998-2016 and their political context The article characterizes the main changes in the school system in the years 1998-2016 and their political context. The author focuses on the agenda of the reform which instituted junior secondary schools. It also concerns the new programme document which was released in 2008 (modernization of the school system reform). The last issue which the author focuses on is the school system reform carried out by the Law and Justice party. It involves abolishment of junior secondary schools, extension of the time of education in: primary school (up to 8 years), secondary school (up to 4 years), technical school (up to 5 years) and establishment of the first and second level of trade schools (instead of vocational schools). Key words: the school system reform, junior secondary schools, political context of educational changes   Abstrakt: Główne zmiany w ustroju szkolnym w latach 1998-2016 i ich polityczny kontekst W artykule scharakteryzowano najważniejsze zmiany w ustroju szkolnym dokonane w latach 1998-2016 oraz ich polityczny kontekst. Analizie poddano założenia reformy systemu oświaty, w wyniku której m.in. utworzono szkoły gimnazjalne. W dalszej części omówiono przyjęcie w 2008 roku nowej podstawy kształcenia ogólnego, co stanowiło korektę reformy z 1998 roku. Ostatnią kwestią przedstawioną w opracowaniu jest przeprowadzana przez Prawo i Sprawiedliwość zmiana ustroju szkolnego, a więc likwidacja szkół gimnazjalnych, wydłużenie nauki w szkole podstawowej (do 8 lat), liceum ogólnokształcącym (do 4 lat) i technikum (do 5 lat), a także utworzenie szkół branżowych I stopnia (w miejsce szkół zawodowych) oraz II stopnia.Słowa kluczowe: reforma systemu oświaty, gimnazja, polityczny kontekst zmian oświatowych
Keywords
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2018-01-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9747-year-2017-volume-19-article-6323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.