PL EN


2018 | 21 |
Article title

Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku - wybrane aspekty

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Abstrakt: Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku - wybrane aspekty Celem podjętym w artykule jest analiza pozycji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. W części otwierającej zostały scharakteryzowane podstawy ideologiczne polityki Rosji, które są kluczowe dla interpretacji jej aktywności na arenie międzynarodowej, szczególnie dotyczącej zjawisk wpływających na pozycjonowanie: aneksji Krymu i zaangażowania w konflikt na wschodzie Ukrainy oraz w syryjską wojnę. Podkreślając znaczenie ideologii w linii politycznej kreowanej przez Władimira Putina, autorka dokonuje analizy rosyjskich działań w Syrii i na Ukrainie, starając się je wkomponować w najważniejsze założenia polityki Federacji Rosyjskiej. Finalnie autorka podjęła się wskazania negatywnych i pozytywnych aspektów tej aktywności dla pozycji Rosji w stosunkach międzynarodowych. Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, Władimir Putin, konflikty zbrojne, bezpieczeństwo międzynarodowe, pozycja międzynarodowa   Abstract: International position of the Russian Federation in the second decade of the 21st century - selected aspects The goal of the article is to analyze the international position of the Russian Federation in the second decade of the 21st century. In the opening part, the ideological foundations of Russia’s policy have been characterized, which are crucial for the interpretation of its activity in the international arena, especially regarding phenomena affecting the positioning of the Crimea annexation and involvement in the conflict in eastern Ukraine and the Syrian war. Emphasizing the importance of ideology in the political line created by Vladimir Putin, the author analyzes Russian actions in Syria and Ukraine, trying to incorporate them into the most important assumptions of the policy of the Russian Federation. Finally, the author undertook to indicate the negative and positive aspects of this activity for Russia’s position in international relations.Key words: Russian Federation, Vladimir Putin, armed conflicts, international security, international position
Keywords
Year
Volume
21
Physical description
Dates
published
2018-06-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9747-year-2018-volume-21-article-6456
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.