PL EN


2018 | 23 |
Article title

Konsekwencje powrotów elit hitlerowskich do życia społeczno-politycznego Republiki Federalnej Niemiec

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Abstrakt: Konsekwencje powrotów elit hitlerowskich do życia społeczno‑politycznego Republiki Federalnej Niemiec Kiedy Konrad Adenauer obejmował rządy w Republice Federalnej Niemiec, musiał zmierzyć się z ogromnymi problemami socjalnymi i gospodarczymi. Były one konsekwencją wojny, którą Niemcy na siebie ściągnęli. W latach pięćdziesiątych wpływy partii politycznych odwołujących się do programu NSDAP były jeszcze bardzo silne. Adenauer wybrał drogę autorytarnych rządów, by opanować wszystkie te problemy. Na prowadzenie takiego stylu rządzenia pozwalało jedynie oparcie się na konserwatywnych elitach z dystansem odnoszących się do demokracji. Wszystko to otworzyło szeroko bramę powrotowi narodowo‑socjalistycznych elit do życia publicznego i gospodarczego Republiki Federalnej. i w ten sposób, w powojennej rzeczywistości, dawni dysydenci reżimu hitlerowskiego znaleźli się pod pręgierzem swoich wcześniejszych oprawców, konsekwencje zaś bezkrytycznej integracji funkcyjnych elit narodowo‑socjalistycznych odczuwane są we współczesnych Niemczech do dziś. Słowa kluczowe: Konrad Adenauer, narodowy socjalizm, NSDAP, autorytaryzm, dysydenci   Abstract: Consequences of the return of Nazi elites to the social and political life of the Federal Republic of Germany When Konrad Adenauer took over the rule in the Federal Republic of Germany, he had to face huge social and economic problems. They were a consequence of the war that the Germans took on each other. In the 1950s, the influence of political parties referring to the NSDAP program was still very strong. Adenauer chose the path of authoritarian governments to master all of these problems. For such a style of governance, he could only rely on conservative elites with a detachment referring to democracy. All this has opened the gate wide since the return of national‑socialist elites to the public and economic life of the Federal Republic. And in this way, in the post‑war reality, former dissidents of the Nazi regime found themselves under the pillory of their former perpetrators. And the consequences of the uncritical integration of functional national‑socialist elites are felt in modern Germany to this day.Keywords: Konrad Adenauer, national socialism, NSDAP, authoritarianism, dissidents
Keywords
Year
Volume
23
Physical description
Dates
published
2018-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9747-year-2018-volume-23-article-7199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.