PL EN


1997 |
Article title

Sląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad toższamością etniczną, narodową i reginonalną

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spis rzeczyWstęp (Irena Bukowska-Floreńska, Halina Rusek) 7TOŻSAMOŚĆ ETNICZNA MIESZKANCÓW ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGOTadeusz Siwek: Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu 11Urszula Kaczmarek: Tożsamość regionalna mieszkańców Zaolzia 16Halina Rusek, Lesław Werpachowski: Wymiary tożsamości regionalnej młodzieży pogranicza polsko-czeskiego 28Grażyna Prawelska-Skrzypek, Bolesław Domański: Zróżnicowanie przestrzenne postrzegania własnego regionu przez mieszkańców Śląska Cieszyńskiego 42Irena Bogacz: Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej (na przykładzie najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu) 53Janusz Spyra: Między Europą a zaściankiem. Żydzi na Śląsku Cieszyńskim na przestrzeni wieków 58Barbara Żebrokowa: Gospodarcze podłoże tożsamości kulturowej Śląska Cieszyńskiego 77Małgorzata Kiereś: Uwagi o zmianach kulturowych górali Śląska Cieszyńskiego. Wybrane zagadnienia z badań terenowych 89IDENTYFIKACJA ETNICZNA NA POGRANICZACH I TERENACH TRANSGRANICZNYCH MATERIAŁY I IMPLIKACJE TEORETYCZNERoman Matykowski: Śląsk Cieszyński a Podbeskidzie. Świadomość regionalna mieszkańców województwa bielskiego (spojrzenie geograficzne) 99Andrzej Sadowski: Identyfikacja narodowa na pograniczu polsko-białoruskim 115Iwona Kabzińska: Tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa. „Kultura polska” w rozumieniu Polaków z Białorusi 128Mirosław Sobecki: Poczucie tożsamości narodowej a świadomość kulturowa młodych Litwinów i Białorusinów, uczniów liceów ogólnokształcących 140Ryszard Kantor: Między identyfikacją narodową a regionalną. Przypadek Polskiej Orawy 146Irena Bukowska-Floreńska: Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza 154Anna Szyfer: Tożsamość kulturowa. Implikacje teoretyczne i metodologiczne 159Jerzy Nikitorowicz: Tożsamość a akomodacja 168Summary 176Zusammenfassung 177
Keywords
Year
Physical description
Dates
published
1997-01-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9860-year-1997-article-1924
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.