PL EN


1999 |
Article title

Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spis rzeczyWstęp (Irena Bukowska-Floreńska) 7RELIGIJNOSĆ LUDOWA - PRAKTYKI RELIGIJNEIrena Bukowska-Floreńska: Współczesna polska religijność ludowa - zachowania, normy obyczajowe, praktyki obrzędowe 15Władysław Jacher: Refleksje socjologiczne nad przemianami religijnymi 29Zdzisław Kupisiński SVD: Religijność ludowa okresu wielkiego postu w Opoczyńskiem 37Andrzej Peć: Zachowania religijne i magiczne w obrzędowości wiosennej mieszkańców Stryszawy w Beskidzie Żywieckim 51Grzegorz Odoj: Świętowanie odpustów parafialnych W Pszczyńskiem 59Dorota Świtała-Trybek: Wybrane formy tradycyjnego świętowania. Religijność odpustowa na Górnym Śląsku 71Kornelia Lach: Archaiczne formy kultu św. Mikołaja na pograniczu śląsko-morawskim 87Tadeusz Mikołaj Trajdos: Przydrożne figury kamienne w życiu religijnym wsi Górnej Orawy 103Henryk Zimoń SVD: Religijny wymiar wybranych rytuałów u ludu Konkomba z północnej Ghany 115WZORY RELIGIJNOŚCI - TRADYCJE REGIONALNE I LOKALNEWojciech Świątkiewicz: Wzory religijności w górnośląskiej prowincji kościelnej. Analiza społeczno-przestrzenna 131Joanna Świątała-Mastalerz: Religijne wzory zachowań Ślązaków popularyzowane w Gawędach Stacha Kropiciela księdza Klemensa Kosyrczyka 149Halina Rusek: Wzory życia religijnego na pograniczach etnicznych i kulturowych 167Małgorzata Michalska: Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej religijności ludności polskiej na Zaolziu 179Renata Greń: Rola kobiet w przekazie wzorów życia religijnego. Propozycje badawcze 193Hubert Czachowski: Współczesne objawienia maryjne - religijność ludowa pomiędzy magią a teologią 201Jarosław Paweł Eichstaedt: Mówić o misterium - mówić o sobie 211Wanda Musialik: Od wspólnoty modlitwy do wspólnoty działania (na przykładzie parafii śląskich) 227 RELIGIJNOŚĆ A TOŻSAMOŚĆ ETNICZNA I KULTUROWAPaweł Szmidt: Religia i tożsamość w poglądach mieszkańców Podhala 245Anna Szyfer: Znaczenie ośrodków kultu religijnego dla utrzymania tożsamości etnicznej i narodowej (na przykładzie Warmii) 255Iwona Kabzińska: Cechy współczesnej religijności ludności polskiej na Białorusi 263Urszula Kaczmarek: Miejsce religii w życiu Polaków na Węgrzech 279Ryszard Vorbrich: Tatarzy polsko-litewscy. Od kultury postfiguratywnej do kultury prefiguratywnej? 289Mieczysław Trojan: Charakter narodowy - tożsamość - religijność (przykład Szwecji) 299ks. Józef Budniak: Jedność Europy - wspólne dziedzictwo kulturowe i religijne 317
Keywords
Year
Physical description
Dates
published
1999-01-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9860-year-1999-article-1926
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.