PL EN


2000 |
Article title

Przestrzeń kulturowego współistnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spis rzeczyWstęp (Irena Bukowska-Floreńska)  7PRZESTRZEŃ IDEOWAKrzysztof Wieczorek: Przestrzeń w nowej jaskini Platona. O niespójności wyobrażeń przestrzeni w kulturze współczesnej 17ks. Józef Budniak: Ekumenizm w przestrzeni religijnej na Śląsku Cieszyńskim 29Ryszard Kantor: Kulturowe aspekty sporu o przestrzeń ideową 37Dariusz Rott: lkonosfera Leszna w latach 1628-1656 jako przestrzeń kulturowego współistnienia. Zarys problematyki 49 PRZESTRZEŃ MIEJSKA A TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWAKonrad Górny, Mirosław Marczyk: Obraz miasta jako przestrzeni kreowanej i przestrzeni kreującej tożsamość kulturową jego mieszkańców. Przyczynek do antropologii Wrocławia 75Izabella Bukraba-Rylska: Lokalne zasoby kulturowe w świadomości mieszkańców gminy - przypadek Białowieży 93Maria Z. Pulinowa: O kształtowaniu tożsamości kulturowej młodzieży w przestrzeni miejskiej 109Anna Brzozowska-Krajka: Przestrzenie tradycji etnicznej w strukturze amerykańskiej metropolii (na przykładzie regionalizmu podhalańskiego) 121Bronisława Kopczyńska-Jaworska: Ewangelicy łódzcy w przestrzeni miasta 133PRZESTRZEŃ POGRANICZYHalina Rusek: Pogranicze etniczne - wielokulturowa przestrzeń 145Urszula Swadźba: Przestrzeń pogranicza a wartości w życiu młodzieży. Próba porównania 155Barbara Kołodziejska: Region lubuski - nowy obszar kulturowy 169
Keywords
Year
Physical description
Dates
published
2000-01-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9860-year-2000-article-1927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.