PL EN


2001 |
Article title

Miejsca znaczące i wartości symboliczne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spis rzeczyWstęp (Irena Bukowska-Floreńska) 7PRZESTRZEŃ ŻYCIA CODZIENNEGOViera Feglova: Pojmowanie przestrzeni lokalnej w aspekcie antropologicznym. Wyniki badań przeprowadzonych w kilku wsiach środkowej Słowacji 15Maria Śmiełowska: Geograficzne i symboliczne wymiary przestrzeni życia. Przestrzeń w doświadczeniach zbiorowości Śląska Opolskiego 27Paweł Schmidt: Przestrzeń życia codziennego. Przejawy tożsamości w identyfikacjach z przestrzenią grupy lokalnej 43Grażyna Ewa Karpińska: Między swoim a obcym - świat bramy miejskiej kamienicy 55Irena Bukowska-Floreńska: Dom rodzinny jako przestrzeń kulturowa 65Alicja Kujawska: „W naszym ogródeczku” - z badań nad rola ogrodu przydomowego 83PRZESTRZEŃ I MIEJSCA ZNACZĄCE A WARTOSCI SYMBOLICZNEJerzy Adamczewski: Antropologiczny wymiar przestrzeni młyna 93Grzegorz Odoj. Andrzej Peć: Kapliczka i krzyż przydrożny jako miejsca znaczące 107Małgorzata Michalska:  „Znaleźli cudowne źródełko i tam krzyż postawili”, czyli o uświęcaniu przestrzeni na przykładzie sanktuarium Krzyża Świętego na Sałajce w Górnej Łomnej (Zaolzie) 117Jarosław Eichstaedt: Przestrzeń w apokryfach, przestrzeń apokryfów 129Jacek Olędzki: ,,Czucie pychy" albo ludzie przeklętego honoru 141Zygmunt Kłodnicki: Metody geograficzna i retrogresywna w badaniach nad genezą tradycyjnej kultury 153
Keywords
Year
Physical description
Dates
published
2001-01-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9860-year-2001-article-1928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.