PL EN


2002 |
Article title

Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej - jedność w różnorodności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spis rzeczyWstęp (Halina Rusek) 7WOKÓŁ TOŻSAMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ EUROPYWojciech Świątkiewicz: Symbole europejskiej tożsamości 13Władysław Jacher: Płaszczyzny integracji dawnej i współczesnej Europy 29Anna Brzozowska-Krajka: Folklorystyczne przesłanki kulturowej jedności Europy 39Stanisław Węglarz: Kulturowa jedność w różnorodności z perspektywy etnologicznej 49Grzegorz Połczyński: Chrześcijaństwo w Europie. Jedność czy różnorodność? 67Bożena Kotek: Technologia porozumienia dziedzictwem współczesnej kultury. Metody transmisji i sens przekazu 73Urszula Myga-Piątek: Przyrodnicze podstawy dziedzictwa kulturowego na przykładzie wybranych obszarów krasowych Polski i Europy 79ETNICZNOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ NARODOWA – TOZSAMOŚĆ KULTUROWATadeusz Paleczny: Osobowościowe typy reakcji na zderzenie kultur w procesie emigracji 101Urszula Kaczmarek: Wzbogacanie zasobów kulturowych przez mniejszości narodowe - casus plastyki polonijnej na Węgrzech 117Iwona Kabzińska:  Pobocza Europy: Białoruś 129Jacek Grzywa: Religijność Polaków we Lwowie - raport z badań 143Andrzej Brencz: Rola niemieckiego dziedzictwa kulturowego w procesie transformacji społeczno-kulturowych na pograniczu zachodnim (na przykładzie środkowego Nadodrza) 161Maria Lipok-Bierwiaczonek: Wilamowice. Mit flamandzki, stereotypy i rzeczywistość kulturowa 175DAWNE I WSPÓŁCZESNE FORMY LOKALNOŚCI KULTUROWEJIzabella Bukraba-Rylska: Świadomość kulturalna mieszkańców Polski lokalnej, czyli od zapaski do Internetu 191Zdzisław Kupisiński SVD: Śmierć w tradycji mieszkańców regionu radomskiego na tle europejskiej tanatologii 207Urszula Swadźba: Ślązacy - Polacy - Niemcy. Stereotypy a wartości pracy 223Dorota Świtała-Trybek: „Gołębiorze” na Górnym Śląsku. Rozważania o subkulturze hodowców gołębi 237Rasiislava Stolićna: Strava ako etnoidentitikaćný znak 251REGIONALNY I GLOBALNY WYNIIAR EDUKACJI KULTURALNEJEdyta Korepta: Aksjologiczne problemy edukacji kulturalnej - od regionalizacji do globalizacji 267Grzegorz Odoj. Andrzej Peć: Edukacja europejska w zreformowanej szkole. Uwagi i propozycje etnologa 275Helena Kolibova: Vliv regionálnich vysokých škol na rozvoj vzdelanosti 283Barbara Bazielich: Zbiory i muzea etnograficzne wobec wyzwań współczesnej Europy 293Jerzy Czajkowski: Średniowieczne zabytki w skansenach Europy  305KULTURA ARTYSTYCZNA EUROPY – PRZESZŁOŚĆ I TERAZNIEJSZOŚĆAnna Tytkowska: O wspólnocie europejskich dramatów i ich bohaterów (na podstawie obecności mitu Hamleta w Polsce współczesnej) 345Dorota Stokarczak: PRL boi się Europy. Kilka przykładów z filmów fabularnych 357Violetta Sajkiewicz: Malarstwo w teatrze. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora i Jana Polewki 363Ewa Wąchocka: Odmiany czasu w teatrze Gardzienice 373
Keywords
Year
Physical description
Dates
published
2002-01-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9860-year-2002-article-1929
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.