PL EN


2003 |
Article title

Aktywność kulturalna i postawy twórcze społeczności lokalnych pogranicza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spis rzeczyWstęp (Irena Bukowska-Floreńska) 7AKTYWNOŚĆ KULTURALNA I POSTAWY TWÓRCZEWładysław Jacher: Aktywność kulturalna jako czynnik więzi społecznej w społecznościach lokalnych i  regionalnych 15Ryszard Kantor: Współczesna działalność kulturotwórcza na poziomie grupy lokalnej 27Irena Bukowska-Floreńska: Postawy twórcze i aktywność kulturalna na Górnym Śląsku 37Andrzej Brencz: Tworzenie się więzi regionalnych na „dawnym” i „nowym” pograniczu - przykład „regionu  kozła lubuskiego” 49Helga Bieniusa: Współczesne formy aktywności twórczej we wsi Żyrowa w Opolskiem 63Kornelia Lach: Aktywność kulturalna wspólnot lokalnych na pograniczu śląsko-morawskim 77Adam Bobryk: Amatorska twórczość artystyczna mniejszości polskiej w Republice Litewskiej 1944-1991 93TWÓRCZE POSTAWY JEDNOSTEKMaria Śmiełowska: Twórcza aktywność jednostek w kreowaniu własnej przestrzeni lokalnej 109Edyta Korepta: Wpływ nieprofesjonalnych pisarzy na rozwijanie świadomości regionalnej mieszkańców  pogranicza (na przykładzie twórczości Emanuela Grima w Cieszyńskiem) 127Bronisława Dymara: Wiersze dzieci jako forma aktywności twórczej i przejaw związków z kulturą lokalną  137Kinga Czerwińska: Współczesna twórczość samorodna - studium artysty 149Tadeusz Mikołaj Trajdos: Twórczość Stanisława Wyrtla (Orawa, Zubrzyca Górna) 159Grzegorz Błahut: Amatorskie kino Franciszka Dzidy w Chybiu jako wartość kulturowa lokalnej społeczności  171KOMUNIKAT IKONICZNY I ZWYCZAJOWO-OBRZĘDOWY JAKO TWÓRCZA POSTAWA WOBEC TRADYCJIOlga Goldberg-Mulkiewicz: Komunikat ikoniczny na pograniczu kulturowym i etnicznym. Żydowska wycinanka w procesie przemian 185Zdzisław Kupisiński SVD: Liderzy w obrzędowości pogrzebowej i ich znaczenie w kontynuacji tradycji na  pograniczu regionów etnograficznych opoczyńskiego i radomskiego 203Jozef Nowak: Zespoły kolędnicze z kozą i z koniem na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim 217Barbara Bazielich: Niedźwiedzie tradycje 231INSTYTUCJONALNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA A PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCIStowarzyszenia kulturalne jako przejaw aktywności twórczej społeczności lokalnej pogranicza. Przykład  Gorzowa Wielkopolskiego 251Joanna Świtała-Mastalerz: Bielowickie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w  Opoczyńskiem. Idee i inspiracje 263Tomasz Michalewski: Muzeum Regionalne i jego znaczenie w społeczności lokalnej (na przykładzie  działalności Konrada Mientusa) 281Dobrawa Skonieczna: Prywatne „muzeum” „Ocalenie” - obraz życia i twórczości Jana Talika 297Dorota Świtała-Trybek: Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej jako inicjator zróżnicowanych form życia kulturalnego 307
Keywords
Year
Physical description
Dates
published
2003-01-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9860-year-2003-article-1930
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.