PL EN


2017 | 10 | 43-59
Article title

The Divorce Law in the Kingdom of Hungary

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article, we present the history of divorce law in the Kingdom of Hungary. The reader is briefly informed about the Hungarian divorce law since the 11th century; however, attention is drawn primarily to Law XXXI/1894. This law, also known as the Marriage Act, was adopted for the Hungarian territory within the Austro‑Hungarian Empire, where it allowed dissolubility of Hungarian marriages. We describe the historical background of the adoption of the Marriage Act and the reaction of the Catholic Church to it. Next, there is an analysis of all divorce grounds according to the Marriage Act. A special attention is paid to Section 77, which softened the strictness of divorce law. Finally, an interesting effect of the Marriage Act beyond the borders of Hungary is demonstrated.
PL
Artykuł jest poświęcony historii prawa rozwodowego w Królestwie Węgier. Znalazły się w nim informacje dotyczące węgierskiego prawa rozwodowego już od XI w. Autorka skupia się przede wszystkim na normach prawnych z 1894 r. (XXXI/1894) znanych jako węgierskie prawo małżeńskie. Wspomniany akt prawny (XXXI/1894) umożliwiał na Węgrzech pełne rozwiązanie małżeństwa i pozwalał na ponowne zawarcie małżeństwa niezależnie od przynależności religijnej małżonków. W artykule zostały opisane: historyczne tło wprowadzania wspomnianego aktu oraz reakcja Kościoła katolickiego na tę zmianę prawną. Szczególną uwagę poświęcono artykułowi 77, który poszerzył listę powodów stanowiących podstawę rozwodów. Jednocześnie tekst pokazuje konsekwencje wprowadzenia tego aktu także poza granicami Królestwa Węgier.
Keywords
Year
Volume
10
Pages
43-59
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9879-year-2017-volume-10-article-8937
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.