Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Biblioteka

Other titles

ISSN

2391-5838

ISSN

1506-3615
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Rocznik „Biblioteka” ma charakter ogólnopolski. To czasopismo naukowe, którego celem jest prezentacja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej problematyki dotyczącej zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. Redakcja przestrzega zasady, aby przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów pochodziło z innych niż poznański ośrodków naukowych. "Biblioteka" od 2004 roku jest czasopismem recenzowanym. Recenzje przygotowują wybitni znawcy wskazanej problematyki. Odbiorcami "Biblioteki" są przede wszystkim pracownicy bibliotek akademickich, bibliotekarze zatrudnieni w większych bibliotekach publicznych, pracownicy i studenci instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa a także inni zainteresowani. Od początku ukazywania się nowej edycji "Biblioteki" (1997) redaktorem naczelnym rocznika jest dr hab. Artur Jazdon a sekretarzem redakcji dr Aldona Chachlikowska.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.