PL EN


Journal
2016 | 20 | 239-248
Article title

Wacława Hryniewicza interpretacja najstarszych biblijnych świadectw wiary paschalnej

Content
Title variants
EN
Wacław Hryniewicz’s interpretation of the oldest biblical testimonies of the Paschal faith
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article comes from the presentation of the oldest testimonies and formulas of the Paschal faith present in the New Testament. It analyses Wacław Hryniewicz’s interpretations regarding the New Testament hymns about the exaltation of Jesus, the preaching of the Acts of the Apostles and the teaching of the Evangelists. The last point is an attempt to show the theological consequences as appearing from biblical testimonies.
PL
Artykuł zatytułowany Wacława Hryniewicza interpretacja najstarszych biblijnych świadectw wiary paschalnej wychodzi od prezentacji najstarszych świadectw i formuł wyznania wiary paschalnej obecnej w Nowym Testamencie. Analizuje interpretacje Wacława Hryniewicza odnoszące się do nowotestamentalnych hymnów o wywyższeniu Jezusa, do przepowiadania z Dziejów Apostolskich i nauki Ewangelistów. Ostatni punkt jest próbą ukazania teologicznych konsekwencji wypływających z biblijnych świadectw.
Journal
Year
Issue
20
Pages
239-248
Physical description
Dates
published
2019-04-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2391-9396-year-2016-issue-20-article-808
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.