Title

Cognitive Studies

Other titles
FR
Études cognitives
ISSN
2392-2397
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Tematyka prezentowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” prac obejmuje najnowsze dziedziny 1. językoznawstwa współczesnego, w tym: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, semantykę leksykalną, konfrontację językową wszystkich języków słowiańskich oraz wybranych niesłowiańskich (np. litewskiego, francuskiego, niemieckiego, angielskiego); 2. inżynierii lingwistycznej (np. lingwistykę korpusową). Dotychczas w „Cognitive Studies | Études cognitives” publikowali prace naukowcy z 19 krajów Europy i Ameryki Północnej. Te kontynenty objęte są także dystrybucją pisma.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.