Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Cognitive Studies

Other titles

FR
Études cognitives

ISSN

2392-2397
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Tematyka prezentowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” prac obejmuje najnowsze dziedziny 1. językoznawstwa współczesnego, w tym: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, semantykę leksykalną, konfrontację językową wszystkich języków słowiańskich oraz wybranych niesłowiańskich (np. litewskiego, francuskiego, niemieckiego, angielskiego); 2. inżynierii lingwistycznej (np. lingwistykę korpusową). Dotychczas w „Cognitive Studies | Études cognitives” publikowali prace naukowcy z 19 krajów Europy i Ameryki Północnej. Te kontynenty objęte są także dystrybucją pisma.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.