Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Sprawy Narodowościowe

Other titles

ISSN

2392-2427
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / biannual

Full contents local availability

Yes

Notes

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” – rocznik, Poznań–Warszawa, ukazuje się od 1992 roku, od 2004 roku w Instytucie Slawistyki PAN. Periodyk kontynuuje tradycje kwartalnika „Sprawy Narodowościowe”, wydawanego przez Instytut Badania Spraw Narodowościowych w Warszawie w latach 1927–1939. Czasopismo zawiera główne działy: artykuły, artykuły przeglądowe, kronika i informacje, recenzje i omówienia, polemiki oraz bibliografia; w dziale „Specific Nationalisms” drukowane są artykuły w języku angielskim. Pismo podejmuje zagadnienia narodowościowe z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych i zamieszcza oryginalne opracowania autorów z całego świata (także w przekładach na język polski). Publikacje koncentrują się na problemach narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości ujmowanych w sposób obiektywny z uwzględnieniem takich czynników, jak historyczne, socjologiczne i etnologiczne, kulturowe i językowe, demograficzne, polityczne, gospodarcze, medialne i inne.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.