Title

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Other titles
EN
Studies in Polish and Slavonic Philology
ISSN
2392-2435
ISSN
0081-7090
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents local availability
Yes
Notes
Czasopismo „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” jest naukowym periodykiem z dziedziny językoznawstwa słowiańskiego, w tym językoznawstwa polskiego. Obejmuje szerokie spektrum tematyki językoznawczej, a więc: - zagadnienia diachronii, jak też synchronii, odnoszące się do różnych poziomów badanych systemów językowych, a więc fonetyki i fonologii, morfologii (w tym słowotwórstwa), składni, semantyki, w ujęciach ograniczonych do jednego języka, a także w perspektywie porównawczej, diachronicznej lub konfrontatywnej; - funkcjonowanie języków na poziomie tekstu; - problematykę dialektologiczną i etymologiczną; - nowe prądy i ujęcia badawcze, także takie, które skoncentrowane są na problemach wymagających uwzględniania zjawisk pozajęzykowych, wpływających na procesy zachodzące w językach słowiańskich; - zakres czasopisma obejmuje też tematykę związaną ze zjawiskami językowymi zachodzącymi na pograniczach słowiańsko-słowiańskich, a także słowiańsko-niesłowiańskich oraz wpływami języków słowiańskich na języki należące do innych grup językowych.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.