Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Other titles

EN
Studies in Polish and Slavonic Philology

ISSN

2392-2435

ISSN

0081-7090
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents local availability

Yes

Notes

Czasopismo „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” jest naukowym periodykiem z dziedziny językoznawstwa słowiańskiego, w tym językoznawstwa polskiego. Obejmuje szerokie spektrum tematyki językoznawczej, a więc: - zagadnienia diachronii, jak też synchronii, odnoszące się do różnych poziomów badanych systemów językowych, a więc fonetyki i fonologii, morfologii (w tym słowotwórstwa), składni, semantyki, w ujęciach ograniczonych do jednego języka, a także w perspektywie porównawczej, diachronicznej lub konfrontatywnej; - funkcjonowanie języków na poziomie tekstu; - problematykę dialektologiczną i etymologiczną; - nowe prądy i ujęcia badawcze, także takie, które skoncentrowane są na problemach wymagających uwzględniania zjawisk pozajęzykowych, wpływających na procesy zachodzące w językach słowiańskich; - zakres czasopisma obejmuje też tematykę związaną ze zjawiskami językowymi zachodzącymi na pograniczach słowiańsko-słowiańskich, a także słowiańsko-niesłowiańskich oraz wpływami języków słowiańskich na języki należące do innych grup językowych.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.