Title

Artes Humanae

Other titles
ISSN
2449-6340
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Celem jest stworzenie interdycyplinarnej platformy wzmacniającej polską humanistykę, forum wymiany poglądów specjalistów z różnych dyscyplin humanistycznych, którzy zajmują się tą samą problematyką, ujmując ją z różnych perspektyw badawczych. Czasopismo ma za zadanie intergację rozproszonych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Każdy numer czasopisma będzie poświęcony innemu inter- i transdyscyplinarnemu problemowi badawczemu. Pierwszy numer czasopisma „Artes Humanae” zostanie poświęcony problemom i perspektywom badawczym humanistyki. Do dyskusji proponujemy następujące zagadnienia:

pola humanistyki w kształtowaniu społeczeństwa oraz rozwoju kultury;
monodyscyplinarność i interdyscyplinarność w badaniach humanistycznych;
metodologie badań stosowanych w humanistyce;
wizje humanistyki we współczesnym świecie;
przeobrażenia i strategie rozwoju nauk humanistycznych;
nowe technologie w badaniach humanistycznych;
systemy bibliometryczne w naukach humanistycznych;
humanistyka w systemie nauki w Polsce.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.