Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Artes Humanae

Other titles

ISSN

2449-6340
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Celem jest stworzenie interdycyplinarnej platformy wzmacniającej polską humanistykę, forum wymiany poglądów specjalistów z różnych dyscyplin humanistycznych, którzy zajmują się tą samą problematyką, ujmując ją z różnych perspektyw badawczych. Czasopismo ma za zadanie intergację rozproszonych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Każdy numer czasopisma będzie poświęcony innemu inter- i transdyscyplinarnemu problemowi badawczemu. Pierwszy numer czasopisma „Artes Humanae” zostanie poświęcony problemom i perspektywom badawczym humanistyki. Do dyskusji proponujemy następujące zagadnienia: pola humanistyki w kształtowaniu społeczeństwa oraz rozwoju kultury; monodyscyplinarność i interdyscyplinarność w badaniach humanistycznych; metodologie badań stosowanych w humanistyce; wizje humanistyki we współczesnym świecie; przeobrażenia i strategie rozwoju nauk humanistycznych; nowe technologie w badaniach humanistycznych; systemy bibliometryczne w naukach humanistycznych; humanistyka w systemie nauki w Polsce.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.