Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Other titles

ISSN

2449-8297
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Celem czasopisma jest opublikowanie oryginalnych prac naukowych, dotyczących dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego we współczesnym świecie, w szczególności poświęconych kwestiom kultu oraz języka, literatury i kultury laickiej. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie rozpowszechniają produkcję naukową pracowników i partnerów naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa słowiańskiego oraz bałkańskiego. Szczególnym celem czasopisma jest promocja wyróżniających się prac autorstwa młodych naukowców (doktorantów i studentów) polskich i zagranicznych.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.