Title

Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Other titles
ISSN
2449-8297
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Celem czasopisma jest opublikowanie oryginalnych prac naukowych, dotyczących dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego we współczesnym świecie, w szczególności poświęconych kwestiom kultu oraz języka, literatury i kultury laickiej. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie rozpowszechniają produkcję naukową pracowników i partnerów naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa słowiańskiego oraz bałkańskiego. Szczególnym celem czasopisma jest promocja wyróżniających się prac autorstwa młodych naukowców (doktorantów i studentów) polskich i zagranicznych.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.