Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Other titles

ISSN

2450-0259

ISSN

2082-9825
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / semiannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Z uwagi na założenia ogólne głównym celem naszego czasopisma (półrocznika) jest prezentowanie i korelowanie inspirujących poznawczo dokonań lingwistyki. Publikowane w poszczególnych numerach wysokiej jakości teksty dobieramy w taki sposób, by ich wzajemne relacje stanowiły naturalne podłoże krytycznych osądów i dyskusji. Naszym istotnym celem jest przedstawianie zarówno poglądów wybitnych indywidualistów, jak też udostępnianie łamów zespołom badaczy, wybranym katedrom, instytutom czy wydziałom, szkołom i ciekawym nurtom. Dany półrocznik zazwyczaj tematycznie profilujemy. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na następujących obszarach problemowych: kultura języka polskiego i komunikacji językowej, leksykologia, frazeologia, historia języka polskiego, dialektologia i onomastyka. Wymienione zakresy tematyczne interesują nas w odniesieniu do szeroko pojętej kultury, a więc w sferze artystycznej i nieartystycznej, w tzw. reprezentacjach realnych i wirtualnych oraz tych innych, których z humanistycznego punktu widzenia nie sposób pominąć.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.