Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Filozofia Chrześcijańska

Other titles

ISSN

2450-0399

ISSN

1734-4530
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

"Filozofia Chrześcijańska" prezentuje badania z obszaru filozofii. Spektrum konotacji może jednak sięgać do innych nauk humanistycznych, w tym teologii. Do tej pory czasopismo miało zasięg krajowy. Celem rocznika jest badanie problemów obecnych we współczesnej kulturze z perspektywy filozoficznej. Stąd w obszarze badań znalazły się, do tej pory, takie zagadnienia jak: osoba, wolność, wina, wola, wartości czy ciało. Jak wspomniano "Filozofia Chrześcijańska" jest rocznikiem. Kolejne numery ukazują się pod koniec roku kalendarzowego.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.