Title

Balcanica Posnaniensia Acta et studia

Other titles
ISSN
2450-3177
ISSN
0239-4278
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
No
Notes
Cel: wymiana i upowszechnianie wiedzy na temat historii i współczesności państw oraz ludów Półwyspu Bałkańskiego. Podejmowane problemy badawcze z zakresu antropologii kulturowej, archeologii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, politologii. Częstotliwość ukazywania: rocznik (nowe numery czasopisma ukazują się w pierwszych miesiącach kolejnego roku).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.