Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Balcanica Posnaniensia Acta et studia

Other titles

ISSN

2450-3177

ISSN

0239-4278
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Cel: wymiana i upowszechnianie wiedzy na temat historii i współczesności państw oraz ludów Półwyspu Bałkańskiego. Podejmowane problemy badawcze z zakresu antropologii kulturowej, archeologii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, politologii. Częstotliwość ukazywania: rocznik (nowe numery czasopisma ukazują się w pierwszych miesiącach kolejnego roku).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.